Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rådhuset i Jakobstad hotar att rasa om ingenting görs

Från 2015
Uppdaterad 19.02.2015 16:38.
Rådhuset i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Sprickor i Rådhusets källare i Jakobstad upptäcktes redan 2004, ingenting gjordes åt saken och situationen har förvärrats år efter år. Tekniska nämnden anser att nu måste någonting göras.

Renoveringen av Rådhuset i Jakobstad borde startas i år. Tekniska nämnden föreslår att staden reserverar knappa 1,9 miljoner euro i år och 1,4 miljoner för nästa år då källarvåningen står i tur att åtgärdas.

För drygt 10 år sen uppdagades sprickor i rådhusets källarväggar, de blir bara större och om ingenting görs är risken stor att Rådhuset faller ihop. Den södra delen är speciellt illa utsatt.

Sprickor i väggar och valv

De första sprickorna upptäcktes hösten 2004. Mätlinjer ritades in på väggarna för att kunna följa upp sprickbildningen. Sprickorna ökar i storlek varje år och sedan 2007 har de ökat 6-20 mm i storlek.

Grundvattensänkning är en orsak till problemen

Rådhuset i Jakobstad är byggt på en naturstensgrund och under den grunden finns en krossbädd av stock som börjat murkna när grundvattennivån sjunkit. När grunden ger efter har sprickbildningen i källarvalven och väggarna spritt sig.

Politikerna har dragit rödpennan över Rådhuset i varje budgetmangling i tio år

Tekniska verket och tekniska nämnden har årligen begärt anslag för en renovering av grunden och källaren i Rådhuset under många år men lika regelbundet har anslaget strukits i budgetförhandlingarna. Nu verkar det som om den politiken inte längre lyckas ifall man vill rädda Rådhuset i Jakobstad.

Rådhuset i Jakobstad borde åtgärdas så fort som möjligt

Programmet är inte längre tillgängligt

- Som bedömningen är idag blir situationen värre för varje månad, jag bedömer nog att läget börjar vara mycket kritiskt, säger tekniska nämndens ordförande Johan Karjaluoto (SFP)

- Det måste undersökas mycket noggrannt om grunden till Rådhuset måste åtgärdas innan arbetena med den underjordiska parkeringen startar vid torget.

- Nu är det stadsstyrelsen och i sista hand fullmäktige som besluter i fallet.

Johan Karjaluoto hoppas på folkomröstning
Bildtext Tekniska nämndens ordförande, Johan Karjaluoto (SFP)
Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman

Uppenbar risk för konstruktionsras

Den första konditionsgranskningen av Rådhuset gjordes 2007 av ingenjörsbyrå Mikko Vahanen OY. Företaget Fundatec gjorde upp kalkyler för åtgärderna och kostnaderna som i dagens läge enligt byggnadskostnadsindex uppgår till 1,85 miljoner euro. Den summan gäller enbart grunden, det kostar ytterligare 1,4 miljoner att återställa källarvåningen.

Sommaren 2014 gjorde företaget Ideastructura en uppföljningsmätning av sättningarna i Rådhuset och resultatet blev klart strax före årsskiftet. Det finns enligt den undersökningen en uppenbar risk för konstruktionsras i byggnadens södra del.

Ifall inga reparationsåtgärder vidtas är det skäl att stöda valvkonstruktionerna med tillfälliga stödkonstruktioner för att minimera riskerna för personskador heter det i rapporten.

De stålkilar som en längre tid har slagits in i sprickorna fungerar inte längre, på många ställen ligger kilarna lösa i sprickorna eftersom sprickorna utvidgas i rask takt.