Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP vill sänka inkomstskatten för de rikaste

Från 2015
Uppdaterad 16.03.2015 13:23.
Yle Nyheter TV-nytt: Partierna på kollisionskrus om inkomstskatten - Spela upp på Arenan

Ett vanligt påstående är att det inte finns några större ideologiska skillnader mellan partierna men i det kommande riksdagsvalet är de ideologiska skillnaderna stora. Åtminstone då man närmar sig pudelns kärna i politiken, det vill säga inkomstskatterna. Här är skillnaderna stora.

Vänsterpartierna pläderar för skärpt beskattning för höginkomsttagarna medan till exempel Svenska folkpartiet vill att man ska sänka inkomstskatten allra mest för dem som har de högsta inkomsterna.

Bildtext Partierna oense om inkomstbeskattningen.
Bild: Yle

Samlingspartiet är långt på samma linje som SFP medan Centern tycks dela vänsterpartiernas värderingar i fråga om inkomstskatten.

Omvänd Robin Hood-variant

Vänsterförbundet och Socialdemokraterna talar om en höjd skatteprogression, alltså högre inkomstskatter för dem som förtjänar bra och lägre skatter för dem som förtjänar sämre.

I Centern förefaller läget vara kaotiskt. Ingen av de partifunktionärer jag ringde upp visste om partiet är för eller emot en höjd skatteprogression. I höstas umgicks Centern med tanken på att införa en Robin Hood-skatt för dem som förtjänar mer än 60 000 euro per år.

Samlingspartiet talar om att sänka skatterna i alla inkomstklasser men specificerar inte var tyngdpunkten ska ligga.

Svenska folkpartiet vill minska skatteprogressionen, vilket i praktiken innebär att skatterna sjunker mest i de höga inkomstklasserna, det vill säga en omvänd Robin Hood-variant.

"Alla borde bli med hälften av det de förtjänar"

Yle Nyheter TV-nytt: Hur tänker SFP om inkomstskatterna? - Spela upp på Arenan

Riksdagsledamot Mats Nylund är arkitekten bakom SFP:s skattelinjedragningar.

- Någonting är fel, när den som lyckas bevisa för beskattaren att han eller hon har förtjänat sin inkomst på något annat sätt än via arbete eller pension som en förlängning på arbete - och belönas med lägre skatt. Så är det i dag.

Sammantaget kan man säga att SFP går in för att sänka skatterna mera för dem som förtjänar mera än för låg- och medelinkomsttagare?

- Vi går in för det att alla borde bli med minst hälften av det de förtjänar, säger Nylund.

Det kan man inte göra på något annat sätt än att man sänker skatterna mera för dem med lite högre inkomster?

- Det blir slutsatsen av resonemanget, jo, summerar Nylund.

Yle Nyheter TV-nytt: "Arvsskatterna tunga för många" - Spela upp på Arenan

Hur ska realisationsvinster beskattas?

Utöver den minskade skatteprogressiviteten i inkomstskatten vill SFP ersätta arvsskatten med en skatt på realisationsvinsten om arvet realiseras. Hur man ska beräkna skatten på realisationsvinsten har SFP inte något svar på i dag.

SFP och Samlingspartiet har en långtgående samsyn i skattefrågor. Mats Nylund är förvånad över Centerns och SDP:s linje i fråga om inkomstskatten.

- Jag är överraskad över deras linje, eftersom partierna borde se att den här politiken inte fungerar. Den har inte fungerat i Sverige och där lade man om skatterna. De har en helt annan tillväxt där än vi har i Finland i dag, säger Nylund.

Läs också: SFP har färdats från vänster till höger