Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rättsprocess stoppar vägslänter på Smedsby omfartsväg

Från 2015
En vägslänt som denna anstår inte en Europaväg.
Bildtext En vägslänt som denna är inte värdig en Europaväg.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Kör du norrut från Vasa hamnar du ut på nya Smedsby omfartsväg. Under flera njutbara kilometer ser allt ut att vara i ordning. Men så fort du passerar avtaget till Stormossen i Korsholm så händer något.

Slänterna är inte alls bearbetade. Stora stenblock och rötter sticker upp här och där, särskilt på vägens västra sida. Har du otur, tappar kontrollen över bilen och kör av vägen kan färden sluta abrupt i något av de gigantiska stenblock som inte forslats bort.

De obyggda slänterna sträcker sig cirka tre kilometer norrut från Stormossen, ungefär fram till Logset i Kvevlax.

- Vi skulle gärna ha färdigställt det hela redan förra hösten i samband med det övriga arbetet längs omfartsvägen. Men vi har inte lov att göra något där, säger Frans-Emil Nygård, arbetsplatsingenjör på Skanska som har varit huvudentreprenör.

Det här beror i sin tur på en rättsprocess där fem markägare och Korsholms kommun har besvärat sig mot en lantmäteriförrättning. Det handlar om dragningen av en parallellväg som ska byggas väster om omfartsvägen.

Enligt tidigare planer skulle den byggas ett hundratal meter in i skogen, men Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) ändrade sig i ett sent skede och kom med ett nytt förslag.

Skogen är redan borta

Nu vill myndigheten i stället bygga vägen alldeles intill omfartsvägen. Dessutom vill myndigheten ta bort en av påfarterna, den som skulle komma nära avtaget till Stormossen. Det betyder att parallellvägen endast skulle nås norrifrån, från en gårdsbyggnad i närheten av Logset.

Anders Hjortman, en av markägarna, säger att det finns en godkänd vägplan för hur vägen ska dras och att markägarna redan huggit upp den.

- Det blir som ett skogsbruksmässigt impediment med en sträcka på över en kilometer genom gammal skog. Det blir en skog som inte går att skötas i framtiden, säger Hjortman.

Han dessutom tycker att det finns en principiell frågeställning i fallet.

- Det handlar om tillförlitligheten till myndigheters planering. Mitt i allt, utan att fråga någon, så ändrar man på stora delar av vägsträckan. Det är ju ingen idé att göra en planering om en part sedan får ändra sig hur som helst. NTM-centralen hade ju faktiskt uppmanat markägarna att hugga upp för vägen senast den sista december 2013.

Billigare så här

Don Seres är markanskaffningsansvarig på NTM-centralen i Vasa och väldigt insatt i frågan.

Varför valde ni att dra om vägen i ett sent skede?

- Den här lösningen tar mycket mindre mark i anspråk och dessutom blir den ganska mycket billigare att bygga. Det är bättre terräng med mindre stenblock och inte lika mycket bergsschaktning, säger Don Seres.

Jorddomstolen i Vasa har redan haft sitt sammanträde med parterna, och domen väntas i fallet den 20 mars. Don Seres är optimistisk och tror att den nya dragningen blir möjlig då. Hans ambition är att vägen ska byggas redan i vår.

Behövs för skogsägarna

Parallellvägen är viktig av flera skäl. Den behövs för att man ska kunna få bort flera avtag från den tre kilometer långa sträckningen av omfartsvägen. Mitträcken ska nämligen byggas, och det har man inte kunnat göra eftersom parallellvägen ännu saknas.

Sedan parallellvägen är byggd kommer mitträcken snabbt och samtidigt sätter man då igång med att jämna ut slänten.

- Samtidigt blir det möjligt att köra 100 kilometer i timmen på platsen. I dag är hastigheten begränsad till 80 kilometer i timmen eftersom vägen inte är färdig, säger Don Seres.