Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marginaliserade ungdomar står samhället dyrt

Från 2015
utslagen ungdom
Bild: Lehtikuva

Ungdomar som blir utslagna behöver betydligt mer hälsotjänster, jämfört med deras jämnåriga överlag. Främst handlar det om psykiatrisk vård. Det framkommer i en ny rapport.

Enligt en rapport utgiven av Ungdomsforskningssällskapet och Institutet för hälsa och välfärd finns det ungefär 40 000 marginaliserade ungdomar i Finland.

Georg Henrik Wrede, direktör vid Undervisnings- och kulturministeriet, säger att det uppstår betydande kostnader för samhället då ungdomar marginaliseras.

- Det går åt sju gånger så mycket pengar att sköta marginaliserade ungdomars service inom hälsovård, jämfört med deras jämnåriga i övrigt. Det är dessutom en försiktig beräkning, där ingår inte servicetider de inte använt eller andra tjänster än hälsovård, säger Wrede.

Han påpekar att det är omöjligt att ge en exakt siffra på vad samhället betalar för utslagna ungdomar.

Uppsökande verksamhet viktig

Enligt Wrede är det viktigaste att ungdomarna har tillgång till en stödperson.

- De som är långvarigt marginaliserade behöver en stödperson för att få hjälp att navigera genom de stödformer som samhället erbjuder.

Wrede säger att nätverket av stödpersoner har byggts ut i hela Finland under de senaste åren, tack vare ungdomsgarantin. Därför är den uppsökande verksamheten för tillfället på en bra nivå.

Däremot borde ungdomar lättare kunna få akut mentalvård.

Wrede påpekar att de inte går att helt och hållet förebygga att ungdomar blir marginaliserade. Ett bättre samarbete mellan de som producerar ungdomstjänster skulle ändå underlätta läget.

En av slutsatserna i undersökningen är att alla ungdomstjänster borde finnas på ett och samma ställe, så att samma person skulle ha helhetsansvaret för en ungdom.

Till de tjänster som ungdomar använder sig av hör Folkpensionsanstaltens, arbetskraftsbyråernas och socialbyråernas tjänster.

Diskussion om artikeln