Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

En iskall skattkista för våra mest värdefulla nyttoväxter

Från 2015
Uppdaterad 10.06.2018 14:23.
Inuti en kryotank

Om det skulle hända en ekokatastrof och våra bär- och trädgårdsväxter skulle försvinna skulle nya friska rena skott vara hett efterlängtade för att vi skulle kunna odla växterna på nytt. Lyckligtvis finns det en sådan skattkista med finska traditionella bär. En mycket kall skattkista.

På Naturresursinstitutet i Laukaa finns en metallbehållare med plats för 30.000 växtprover, som förvaras i flytande kväve och har en temperatur på 196 minusgrader. Behållaren kallas för kryotank.

Kryo betyder extrem köld. Kryotanken har funnits sedan 2006 och har idag hunnit fyllas till hälften. Man kan inte fylla hela tanken på en gång. Det är ett arbete som tar tiotals år.

I kryotanken sätts trädgårdsväxter som har ett nationellt värde och som kan sprida sig då de växer. En ekokatastrof behöver inte nödvändigtvis betyda terroristattentat. Det kan vara fråga om stora frostskador, ett nytt virus eller en invasion av sorkar.

Att förvara växtgener i en kryotank är ett livsnödvändighet, speciellt för växtarter som är hårt utsatta för sjukdomar. Det som förvaras i kryotanken hålls livskraftigt i tiotals år och är skyddat för växtsjukdomar och skadeinsekter. I kryotanken kan man förvara genprover också för till exempel forskning och förädling.

Att ta tillvara prover och lägga dem i tanken är en process som tar ungefär en vecka. Under ett mikroskåp tar man ett snitt från vävnaden i växtens knopp. Varje prov kontrolleras noga och man försäkrar sig om att provet är livskraftigt och att det inte är angripet av mikrober.

Tack vare de rena och friska plantorna som odlas i Laukaa gjorde Naturresurscentralen 2014 ett nytt kvalitetsmärke, FINE. FINE garanterar rena och friska plantor.

De plantor som skickas från Laukaa till plantskolor runt om i landet är helt friska när de lämnar forskningsstationen.

Rättelse 19 mars 2018: Naturresursinstitutet har flyttat kryotanken efter att programmet spelats in. Den finns nu i Läyliäinen i södra FInland.