Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Mässlingsepidemi härjar i Berlin

Från 2015
Uppdaterad 23.02.2015 16:12.
Spruta
Bildtext Tyskland överväger vaccintvång mot mässling.
Bild: Pekka Sipilä

Berlin har drabbats av en mässlingsepidemi. Nu pågår en hetsig debatt om för- och nackdelar med vaccin mot sjukdomen.

Sedan oktober har över 500 mässlingsfall diagnosticerats i Berlin, uppger stadens hälsomyndigheter. Bara förra veckan upptäcktes 70 nya fall.

Förra veckan dog en 18 månader gammal pojke i mässling. Det är det första dödsfallet som sjukdomen ger upphov till under epidemin.

På måndagen stängde också en skola i Berlin på grund av ett bekräftat mässlingsfall.

90 procent av barnen i Berlin är vaccinerade mot mässlingen men av dem som nu insjuknat har majoriteten inte fått vaccinet.

Flera fall av mässling har också diagnosticerats i Leipzig.

Förslag om tvångsvaccinering väcker bestörtning

Tyskland har haft som mål att vara helt mässlingsfritt före årets slut, vilket nu anses orealistiskt. Den tyska regeringen överväger nu att införa vaccintvång mot mässlingen.

Förslaget väcker kritik bland annat hos vaccinmotståndare och oppositionen, som anser att ett tvång skulle strida mot grundlagen.

Tysklands hälsominister påminner att de föräldrar som inte vaccinerar sina barn mot mässlingen försätter sina egna såväl som andras barn i fara.

- Vi vill i första hand satsa på rådgivning och upplysande om sjukdomen. Ett tvång är den sista utvägen, säger hälsominister Hermann Gröhe.

Mässling ovanligt i Finland

I Finland är mässlingen inte något stort problem. Årligen insjuknar mellan två och fyra finländare i sjukdomen, säger forskaren Mia Kontio vid Institutet för hälsa och välfärd till Yle Nyheter.

Det enda undantaget var år 2011 då en mässlingsepidemi härjade i Europa. Då uppdagades tjugosju fall i Finland.

Mässlingspatienterna i Finland har fått smittan utomlands eller av utländska personer, säger Kontio.

I Finland har barn vaccinerats mot mässling sedan år 1975. I dag ges vaccinet som del av MPR-vaccinet som också skyddar mot röda hund och påssjuka.

Den största riskgruppen i Finland är de som är födda i slutet av 1960-talet. De har i allmänhet inte vaccinerats mot mässling och inte heller fått sjukdomen tidigare.