Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya daghem i Karis och Ekenäs

Från 2015
Det planeras ett nytt daghem i Karis vid korsningen Lärkkullavägen-Osmundsbölevägen. Projektet föreslås tas med i planläggningsprogrammet 2015-2019.
Bildtext Det planeras ett nytt daghem i Karis vid korsningen Lärkkullavägen-Osmundsbölevägen. Projektet föreslås tas med i planläggningsprogrammet 2015-2019.
Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stad planerar två nya svenska daghem. Det ena byggs i Karis och det andra i Ekenäs.

I slutet av förra året blev det klart att Sandbo daghem i Karis inte renoveras, utan i stället rivs. Nu planerar Raseborgs stad att bygga ett nytt daghem åt Sandbobarnen.

Daghemmet byggs antagligen vid korsningen Lärkkullavägen-Osmundsbölevägen i Karis.

Osmundsbölevägens daghem med i programmet?

Planläggningsnämnden i Raseborg behandlar planläggningsprogrammet för åren 2015-2019 på mötet den 25 februari. Förslaget är att planprojektet Osmundsbölevägens daghem i Karis tas med i planläggningsprogrammet.

I höstas visade det sig att luften i köket i Sandbo daghem är så förorenad att det inte går att hålla daghemmet öppet. Barnen i Sandbo daghem är nu i den före detta skolan i Sannäs.

Ändring i detaljplan över Flyet

I Ekenäs behövs ett nytt svenskt daghem. Fem alternativ har varit aktuella för var daghemmet kunde byggas. Nu föreslås en ändring i detaljplanen över Flyet så att daghemmet skulle kunna byggas i Ekenäs centrum.

Platsen är sydväst om brandstationen och gränsar till Björknäsgatan. Skogsgläntan ska få plats i det nya daghemmet då det är klart.

Ett nytt svenskt daghem planeras i Ekenäs. Det skulle kunna placeras inom det rödmarkerade området.
Bildtext Ett nytt svenskt daghem planeras i Ekenäs. Det skulle kunna placeras inom det rödmarkerade området.
Bild: Raseborgs stad

Målsättningen med detaljplaneändringen är att bilda ett kvartersområde för byggnader för offentlig närservice och områden för närrekreation. Det är meningen att området främst ska vara för det nya daghemmet som behövs.

Planläggningsnämnden behandlar ärendet på onsdag (25.2). Förslaget är att ändringen anhängiggörs.