Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barns berättelser om våld avvisas i rätten

Från 2015
Uppdaterad 24.02.2015 13:00.
Flicka
Bild: Yle

Upplevelser om våld som barn berättar om i samband med omhändertaganden avvisas ofta i rätten, visar en doktorsavhandling vid Tammerfors universitet.

I 40 procent av fallen fanns det inga anmärkningar om familjevåld i rättegångsdokumenten, trots att det fanns hänvisningar till det i socialskyddets rapporter.

Forskaren Johanna Hiitola gick igenom över 350 beslut om omhändertaganden i förvaltningsdomstolen. Besluten omfattade ca 430 barn.

Varför blundar man för våldet?

I Finland omhändertogs i fjol ca 2 000 barn. Varför negligeras då det våld barn utsätts för så ofta?

Våld uppfattas ofta som gräl mellan föräldrarna, trots att barnen också blir utsatta, säger Hiitola.

Hon konstarerar att våld fortfarande är en svår fråga i vårt land. Våld i parförhållanden upplevs ofta som en privat sak - men barn skadas också av att enbart bli vittne till våld, säger hon.

Ett stort problem är enligt Hiitola det faktum att socialarbetarnas beskrivningar av våld ofta är inexakta och vaga. Hon anser att våld måste dokumenteras så väl det bara är möjligt.

Våld förklaras på många sätt

Vidare är Hiitola bekymrad över att våld "förklaras" på många olika sätt. Ibland förklaras våldet med att föräldrarna blev "nervösa", ibland går våldet under täckmanteln "uppfostran". I invandrarfamiljer binds våldet ofta till "kulturen", säger Hiitola.

Familjens sociala ställning verkar också påverka i vilken mån familjevåld noteras. Kärnfamiljer ur medelklassen, förmögna och högt utbildade föräldrar kommer lättare från våldsanklagelser, medan etnisk bakgrund och religion kan ligga bakom omhändertaganden.

Diskussion om artikeln