Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är det bråttom med vårdreformen

Från 2015
Uppdaterad 24.02.2015 10:19.
Ulla-Maj Wideroos på Yle i Vasa.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Politikerna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott arbetar nu för högtryck med att försöka ändra förslaget till den stora vårdreformen så att det följer grundlagen.

Riksdagens grundlagsutskott avgjorde tidigare att den plan regeringen hade för vårdreformen stred mot grundlagen. Men tiden är knapp, politikerna har tre veckor tid på sig att få till stånd en vårdreform.

Måndagens åtta timmar långa möte i social- och hälsovårdsutskottet ledde inte någonvart, säger utskottsmedlemmen Ulla-Maj Wideroos, SFP, intervjuad av Peik Österholm i Yle Nyheter.

- Vi har inget resultat ännu, men vi har förstås gått igenom grundlagsutskottets utlåtande och det är mycket tydligt på ett antal punkter. Det är självklart att det lagförslag som regeringen gav till riksdagen inte är möjligt att genomföra, utan det måste göras om, inte som helhet men nog på ett antal punkter.

Går det att förklara vad det är ni försöker ändra på så att jag begriper det?

- Ja, det är väl tveksamt... men vi har ett bekymmer med den paragraf som handlar om medborgarinflytande, dvs hur medborgarna via sin kommun ska kunna påverka utformningen av social- och hälsovården och specialsjukvården. Det här eftersom man hade flyttat så mycket makt och pengar till de här fem vårdområdena.

- Det andra handlar om finansieringen. Enligt regeringens förslag betalar endel kommuner oerhört mycket och endel väldigt mycket mindre. Här uppstod en stor ojämlikhet mellan de olika kommunerna.

- Den här vårdreformen har utarbetats under en lång tid, i flera år, och nu ska den göras om på en mycket kort tid. Hurdana chanser finns det för de berörda parterna att ta ställning till de förändringar ni nu arbetar med?

- Just på grund av att det har hållit på så länge så är ju kunskapen om vad som borde göras ganska stor. Jag tror alltså inte att det nu brister på kunskap om vad som borde göras, utan frågan handlar nog mer om huruvida vi har möjlighet att göra en vårdreform och då uttryckligen på de här två svåra punkterna som motsvarar grundlagsutskottets krav.

Riksdagen har alltså knappt tre veckor på sig att behandla den här vårdreformen, om den ska bli av den här mandatperioden. Hur bedömer du möjligheterna att ni lyckas med det?

- Det är nog både och... inte är jag 100 procent säker på att det här går att göra. Men det är klart att försöket är allvarligt. Det är också så att våra partiledare, med statsministern i spetsen, har varit mycket tydliga och sagt att vi måste försöka åstadkomma en reform.

- Jag tror att de flesta är eniga om att vi inte kan fortsätta som vi gör i dag, eftersom människor inte får likadan och rättvis vård beroende på var de råkar bo, utan frågan är en hurdan reform vi behöver och det försöker vi nu avgöra i dag.

- Att helt enkelt kasta in handduken och strunta i vårdreformen under den här valperioden - hur ser du på det alternativet?

- Jag tror inte att nån vill strunta i den, utan om det är så att det här nu inte går framåt i dag så beror det helt enkelt på att vi inte klarar av att hitta en modell som fyller grundlagen, att tiden helt enkelt blir för kort. Men viljan finns nog att försöka komma framåt.

- Om ni inte lyckas i dag - vilken är då den dag ni tvingas säga att det här inte blir till någonting?

- Social- och hälsovårdsutskottet har nog inte många dagar på sig, eftersom det är rimligt att också grundlagsutskottet får några dagar på sig för behandlingen. Så det handlar om ett par dagar som vi har på oss att komma med vårt förslag.

Diskussion om artikeln