Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå kritiserar planläggningen i Östersundom och Sibbesborg

Från 2015
Uppdaterad 25.02.2015 09:28.
karta över planläggning
Bild: WSP

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå kritiserar planläggningen av nya bostadsområden i södra Sibbo och i Östersundom i Helsingfors. Enligt planerna ska tiotusentals nya invånare flytta in.

Nämnden anser att trafikarrangemangen inte är genomtänkta. Borgå motorväg och väg 170 (Nya Borgåvägen) kommer inte att klara av den ökade mängden bilar och bussar.

En utbyggnad av metron löser inte problemen. Metron blir verklighet först efter att områdena har byggts ut.

I Borgås förslag till utlåtande om planerna står också att Borgå tvivlar på att metrons kapacitet räcker till. Det här pekar de trafikutredningar som har gjort i samband med arbetet med delgeneralplanen för Östersundom på enligt Borgå stad.

Nämnden tvivlar på att metron blir tillräckligt snabb för att kunna konkurrera med privatbilismen. Det är inte tidseffektivt att byta från buss till metro för att komma in till Helsingfors centrum.

Borgå anser också att det inte går att utöka busstrafiken mellan Sibbo och Helsingfors hur mycket som helst. Det finns begränsningar i hur många bussar terminalen i Kampen i Helsingfors klarar av att ta emot.

Det var ett förhastat beslut att slopa Heli-banan, anser Borgå. En järnvägsförbindelse till Sibbo skulle ha klarat av stora passagerarmängder.

Orealistiska befolkningsmål

Sibbos och Helsingfors planläggning bygger på alltför optimistiska kalkyler. Det här skriver Borgå i sitt förslag till utlåtande om Eriksnäs delgeneralplan.

Enligt planerna ska Eriksnäs få 10 000 invånare, Sibbesborg 30 000 invånare och Majvik 12 000 invånare. Det här betyder att antalet Sibbobor ska öka med 4,5 procent under de kommande 30 åren.

Borgå anser att befolkningsmålen inte är realistiska och att utvecklingen av Eriksnäs ytterligare splittrar upp Sibbos redan nu utspridda samhällsuppbyggnad.

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlade på tisdag kväll Borgås utlåtanden om utkastet för delgeneralplanen för Sibbesborg, delgeneralplanen för Eriksnäs och planeförslaget för Östersundom. Stadsstyrelsen ger det slutliga utlåtandet.