Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planen för Smedsgatan 5 godkändes

Från 2015
Smedsgatan 5 i Åbo
Bild: Yle/Marie Söderman

Stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo godkände detaljplaneändringen för den omstridda Smedsgatan 5 på sitt möte på tisdag kväll.

Under sitt möte tog nämnden ställning till huruvida det skulle finnas orsak att göra ändringar i planen utgående från de sex utlåtanden som lämnats in då planen varit till påseende.

I sina utlåtanden uttryckte grannarna bland annat sin oro över att husen som planeras är för stora och skymmande och att de skulle påverka trivseln i området negativt.

Planen godkändes med rösterna 8 - 5. Samlingspartiet, sociademokraterna och centern stödde planen, medan de gröna och vänsterförbundet röstade emot.

Under mötet föreslog man att planen skulle remitteras på basen av det tidigare förslag som tjänstemännen lade fram 2012. Förslaget godkändes inte.

Likaså röstade nämnden ner ett förslag om att hela planen skulle förkastas, eftersom den inte stöder ett trivsamt stadsboende.

Detaljplaneändringen för Smedsgatan 5 i Åbo går nu vidare till stadsstyrelsen.