Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kampen för Houtskärs veckoslutsberedskap går vidare

Från 2015
Uppdaterad 25.02.2015 15:12.
Houtskärs hälsogård
Bildtext Houtskärs hälsogård
Bild: Yle/Linus Hoffman

Beslutet att dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär strider mot samgångsavtalet och skärgårdslagen. Det anser Houtskärsbo som nu lämnat in ett rättelseyrkande mot beslutet.

I början av februari beslöt social- och hälsovårdsnämnden i Pargas att dra in veckoslutsverksamheten i Houtskär. För tillfället sköts beredskapen i Houtskär tack vara ett en sjukskötare från äldreomsorgen är överflyttad till hälsostationen. I årets budget finns inte pengar för den tjänsten och från och med april går Houtskär miste om både beredskapen under veckoslut och sjukvårdartjänsten på deltid.

Beslutet innebär drastiska försämringar i servicen

Nu har en rättelseyrkan gällande social- och hälsovårdsnämndens beslut lämnats in. Enligt initiativtagaren till rättelseyrkan, Houtskärsbon Riina Mårtensson, har beslutsprocessen inte gått rätt till.

riina mårtensson
Bildtext Riina Mårtensson
Bild: Yle / Samuli Holopainen

- Jag vill att beslutet ses igenom igen. Trots att beslutet innebär en väsentlig försämring i den kommunala servicen har inte områdesnämnden rådgjorts och det har heller inte gjorts någon konsekvensutredning vad gäller säkerhet och ekonomi, säger Mårtensson.

Enligt Mårtensson strider beslutet både mot samgångsavtalet och mot skärgårdslagen. I det avtal som gjordes upp i samband med kommunfusionen står bland annat att närservicen ska behållas i varje kommundel och i lagen om främjande av skärgårdens utveckling står att skärgårdens fasta bosättning ska ha rätt till service till en skälig kostnad och till ett skäligt pris. Enligt Mårtensson innebär beslutet att dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär så drastiska försämringar i servicen att beslutet inte kan godkännas.

- Beslutet innebär en liten katastrof för hela Houtskär. Det blir svårt för äldre, kroniskt sjuka och barnfamiljer att bo kvar här, säger Mårtensson.

Områdesnämnden har inte fått säga sitt

I rättelseyrkan lyfter Mårtenson också upp att områdesnämnden i Houtskär inte fått säga sitt. I stadens förvaltningsstadga står att de olika kommundelarnas områdesnämnder ska höras i de frågor som kan leda till väsentliga förändringar i den kommunala servicen. Enligt Mårtensson är veckoslutsberedskapen en så viktig service att nämnden borde ha rådgjorts.

- Det hör till proceduren att höra nämnden och det har man inte gjort, slår Mårtensson fast.

De långa avstånden argument för att beredskapen behövs

Houtskärs hälsostation är den enda av skärgårdsstationerna i Pargas som har veckoslutsberedskap. I de andra före detta skärgårdskommunerna drogs beredskapen in redan innan kommunsamgången.

Dörren står öppen till en läkarmottagning. Det står Läkare på dörren.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Mårtensson anser ändå inte att det är motiverat att jämföra behovet i Houtskär med till exempel behovet i Nagu och Korpo då man där har tillgång till en av ÅUCS ambulanser som på kort tid kan nå en patient.

- Houtskär är ett geografiskt och kommunikationsmässigt utsatt område och vi har inte samma förbindelser här, säger Mårtensson.

Hon lyfter också fram att beslutet att dra in veckoslutsberedskapen inte är ekonomiskt motiverat. Enligt uppgifter från ÅUCS är Pargas stads snittkostnad för en akutpatient 435 euro. Enligt Mårtenson skulle det i längden bli billigare att fortsätta med veckoslutsberedskapen på orten.

Uppdaterat klockan 15:10: Pargas stads social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist vill i det här läget inte kommentera rättelseyrkan, utan hänvisar i stället till att social- och hälsovårdsnämnden kommer att behandla och ta ställning till den här rättelseyrkan på sitt möte den 12 mars.