Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yoga - en livsstil också för västerlandet

Från 2015
Uppdaterad 21.07.2017 10:51.
Grupp som yogar i vita kläder på en strand
Bild: Mostohotos/ Lev Dolgachov

Yoga har åtminstone 5 000 år gamla traditioner, och är därmed en av de äldsta levande andliga traditionerna i världen. Yoga hör till livsfilosofin i Indien.

Under 3000-talet f. Kr. tillkom den äldsta delen av Vedaskrifterna som kallas för Rigveda. I Rigveda nämns både yoga och floden Saraswatn och därmed tror man sig ha belägg för att yoga existerat vid den tidpunkten. Under arkeologiska utgrävningar i norra Indien har man hittat stämplar med bilder på olika yogafigurer.

De gamla mästarna i yoga sägs ha observerat djurens rörelsemönster och försökt härma dessa. De iakttog hur kroppen och sinnet kunde påverkas av olika kroppsrörelser.

Yogafigurer på utställning
Bildtext Gamla yogaskulpturer
Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Yogamästare kunde försätta sig i ett ändrat medvetandetillstånd då de observerade hur kroppens energi flödade genom energikanaler och bildade energicentra.

Yoga har inte alltid varit tillgänglig för alla. Kunskapen om yoga överfördes muntligt från lärare till elev. Grunden var de personliga upplevelserna. Yogan innefattade en teknik som höll sinnet koncentrerat samtidigt som man genomförde olika ritualer.

Tantrism

Tantrismen har påverkat yogatraditionen. Tantrismen är en mäktig strömning inom hinduism och buddhism som blev stark från och med den senare delen av det första årtusendet e.Kr. I centrum står meditativa och rituella metoder med målet att nå fulländning.

Utövarna av tantrism hanterar tillvarons polärt motsatta krafter (gott–ont, manligt–kvinnligt etc). Under en mästares handledning överskrider utövaren dessa motsatser och uppnår total kontroll.

Enligt tantrismen finns det en gudomlig kraft i människan kropp som är oaktiverad. Därför är den fysiska kroppen viktig för de rituella övningarna - och detta blev ett nytt fenomen inom andligheten i Indien.

De gamla yogamästarna hade mediterat främst för att kunna lämna kroppen och det världsliga livet bakom sig.

Yoga
Bildtext Yogaträning i Israel.
Bild: EPA/ABIR SULTAN

Modern yoga

Den första indiska läraren som undervisade om yoga i västerlandet var Swami Vivekananda, som reste runt I Europa och USA på 1890-talet.

Yogan spred sig utanför Indiens gränser, och andliga lärare från Indien flyttade utomlands för att lära ut yoga. Yoga började för första gången i historien läras ut öppet till alla.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet betonades särskilt yogans transcendenta dimensioner. Yogan utvecklades under 1900-talet i samarbete mellan indier och västerlänningar.

Yogaklass i USA
Bildtext Bra för kropp och själ.
Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS

På 1930- och 1940-talet började yoga väcka mer uppmärksamhet i världen, delvis på grund av att kända personer börjat intressera sig för inriktningen.

På 1960-talet ökade intresset för indisk andlighet starkt i västvärlden. En andra "yogaboom" kom på 1980-talet då yoga formades till ett system för träning som främjar hälsan.

Ursprungligen en religiös målsättning

Målsättningen för yoga är ursprungligen religiös.

Begreppet yoga används därför ibland allmänt för vägar till förening med Gud eller för ett slags frigörelse från sinnenas herravälde. Genom praktiska övningar befriar individen andligheten från materiens band.

Yoga på den internationella fredsdagen i Nairobi
Bild: EPA/STEPHEN MORRISON

En annan form är yoga är den där de fysiska aspekterna blir ett mål i sig, som i hathayoga där en fullständig kontroll över kroppen ses som viktig.

Stor vikt läggs vid rening av de inre organen samt andningsövningar och kroppsställningar som kan kräva en viss gymnastisk kunnighet. Hathayoga beskrivs i texter från tider kring 1100-talet och framåt.

En metod att nå insikt och en väg till frihet

Den klassiska yogan uppstod på 200-talet e. Kr. Det var en praktisk metod som skulle leda till upplysning. Den åttafaldiga vägen består av följande:

  • Moralisk disciplin
  • Återhållsamhet
  • Kroppsställning
  • Andningsreglering
  • Avlägsnande av sinnesintryck
  • Koncentration
  • Meditation
  • Extas

Av de åtta stegen betecknas de fem första som yttre steg. De två första handlar om att avhålla sig från att skada, ljuga och stjäla samt från lust och girighet. Vidare ska man upprätthålla kroppslig och andlig renhet.

De två följande stegen innebär fysiska förberedelser - kroppsställning och andning. Det femte steget omfattar kontroll av sinnena via koncentrations- och meditationsövningar. De tre senare stegen ses som inre verksamhet.

Övningarna omfattar objektsinriktad meditation, tankeinriktad kontemplation och total koncentration. Den totala koncentrationen kan vara medveten eller ”övermedveten”.

Vid ” övermedvetenheten” upphävs polariteten objekt–subjekt och den innebär en definitiv frigörelse från bundenheten till materien och man uppgår i det andliga.

Solhälsning på världsyogadagen i Bangalore, Indien
Bildtext Solhälsning på världsyogadagen i Bangalore.
Bild: EPA/JAGADEESH NV

En förening av kropp och själ

I dag uppfattas yoga mycket som en metod för fysisk träning. Yoga utövas (vid sidan av eller i stället för andliga ändamål) för att minska stress, hålla kroppen smidig, öka välbefinnande och främja hälsan.

Yoga innebär att man tränar både styrka och smidighet vilket är bra för människor som lider av spänningar i kroppen, nack- och ryggproblem och ledskador.

Att yoga dessutom byggs upp på ett symmetriskt sätt betyder att man motverkar den stelhet och obalans som kan uppstå i samband med andra former av träning.

Det finns många olika grenar inom yogan, bland annat rajayoga, hathayoga, karmayoga, kundaliniyoga, jnanayoga och bhaktiyoga.

En speciell form kallas Bikramyoga eller "hot yoga" . Då tränar man i utrymmen som är uppvärmda till närmre 40 grader och som har hög luftfuktighet.

Man idkar yoga i vid en sjö i Calcutta
Bildtext Indier idkar yoga vid sjö i Calcutta
Bild: EPA/PIYAL ADHIKARY

Yoga kan motverka en tärande livsstil

Individen behöver hitta ett lugn och en inre tillfredsställelse oavsett det som händer i yttervärlden. Den prestationsjakt som i dag förekommer mycket i västvärlden ”mäter individens värde” - men skapar stress som påverkar kroppen och som på lång sikt kan ge hälsoproblem.

Spänningsvärk, försämrat immunförsvar och dåligt näringsupptag kan vara en följd av stress. Kroppen tappar den energi som behövs för rensning och uppbyggnad vilket gör den mer mottaglig för sjukdomar och skador.

Idén med yoga är att rörelserna sker i takt med en djup, medveten andning. Det skapar lugn och kan möjliggöra återhämtning.

Via yoga lär man sig olika tekniker för avslappning, fokusering och kroppskontroll. Det handlar samtidigt om effektiv fysisk träning - rörligheten ökas och konditionen förbättras.

Bildtext Yoga var som helst
Bild: X3M/Kia Svaetichin

Yoga är en levande tradition som ständigt utvecklas. Yoga finns till för alla och formas efter människans behov.

I västerlandet har yogan blivit en metod att hitta en motpol till en livsföring i ett allt för högt tempo.

(Källor: Wasa yogacenter, Yogahuset, Allt om yoga, Tidskriften Må bra, Nationalencyklopedin)

Diskussion om artikeln