Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Resistent malaria sprider sig i Sydostasien

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
malariamygga
Bild: EPA

Resistent malaria sprider sig i en alarmerande takt i Sydostasien. Malaria som är resistent mot artemisinin, den viktigaste medicinen mot sjukdomen, har varit ett växande problem i området. Men ny forskning visar att malarian breder ut sig snabbare än man tidigare har trott.

Enligt professor Philippe Guérin som har varit med om att göra undersökningen är det här ett stort hot mot kontrollen och behandlingen av malaria inte bara i Sydostasien.

- Om den resistenta malarian sprider sig till Indien och Afrika kan det få katastrofala följder, säger Guérin.

Han leder Worldwide Antimalarial resistance network, en organisation som bland annat jobbar med att kartlägga resistent malaria.

Malaria som är motståndskraftig mot artemisinin upptäcktes för första gången i Burma år 2008. Sedan dess har malarian spridit sig till Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam på ett större område och i en snabbare takt än vad forskarna hade trott. Det mest oroväckande är att resistenta malariaparasiter har hittats i Burma bara 25 kilometer från den indiska gränsen.

Om sjukdomen sprider sig till Indien och därifrån till Afrika är miljontals människor i riskzonen och sjukvården står inför enorma problem säger Philippe Guérin.

- Det finns just inga bra alternativa mediciner mot malaria som är effektiva, billiga och som människor tål väl. Man håller som bäst på att utveckla nya mediciner mot sjukdomen, men det kan räcka tio år innan de finns på marknaden.

Det finns ändå hopp om att man kan stoppa eller fördröja spridningen av resistent malaria. Det säger Larry Huldén, intendent vid Zoologiska museets entomologiska avdelning. Han har forskat i malaria.

- Jag misstänker att man försöker sig på att använda olika kombinationer av andra läkemedel, som man använder turvis och växlar mellan. Då kommer inte den här mutationen att gå vidare så lätt.

Dödligheten har halverats tack vare artemisinin

Malaria orsakas av encelliga parasiter som sprids med anopheles-myggor. Parasiterna förstör de röda blodkropparna vilket orsakar blodbrist hos den som drabbas.

Malariadödligheten har nästan halverats sen år 2000, till stor del tack vare artemisinin. Men fortfarande dör närmare 600 000 människor varje år av sjukdomen, främst barn i Afrika söder om Sahara.

Bildtext Ett barn i Thailand testas för malaria
Bild: EPA / Narong Sangnak

Orsaken till att resistent malaria nu verkar ha fått fotfäste i Sydostasien är att invånarna där har en lägre immunitet än invånarna i Afrika.

Antalet malariafall i Afrika är många fler och eftersom upprepad smitta är vanligt har afrikanerna utvecklat en viss immunitet. Det betyder att malariamedicinen och immuniteten tillsammans kämpar mot sjukdomen. Men i Sydostasien är det medicinen som får göra allt jobb, vilket gör det lättare för malariaparasiten där att utveckla motståndskraft.

Det är inte första gången som malariaparasiten har blivit resistent mot medicin berättar professor Philippe Guérin vid Worldwide Antimalarial resistance network.

- År 1957 upptäcktes resistens mot klorokin kring gränsen mellan Kambodja och Thailand. Resistensen spreds och nådde 17 år senare Afrika. På 70-talet blev parasiten motståndskraftig mot sulfadoxin-pyrimethamine och resistensen spreds igen från Kambodja till Afrika.

Och nu oroar sig forskarna för att historien ska upprepa sig.

Snabba åtgärder behövs

För att snabbt förhindra att resistent malaria sprider sig gäller det nu att investera i åtgärder mot malaria säger professor Philippe Guérin.

- Om vi inte investerar nu kommer kostnaderna senare att vara mycket värre.

Det handlar om att informera människor hur de kan skydda sig mot malariamyggan och när de ska söka vård. Att se till att människor i malariaområden får myggnät som de kan sova under och så vidare.

Myggnät skyddar mot malariamyggor
Bildtext Myggnät skyddar mot malariamyggor
Bild: EPA

Under de senaste 30 åren har man försökt få fram ett vaccin mot malaria, men det har visat sig vara mycket svårt. Och intendent Larry Huldén vid Zoloogiska museet tror inte att ett vaccin kommer att bli verklighet.

- Falciparummalarian har en hemskt komplicerad livscykel. Det här urdjuret kan med samma genom producera olika skyddshöljen så att säga. Så om kroppens egen motståndskraft börjar ta kål på någon variant så ändrar den genast till en ny variant. Så den här processen är så komplicerad att det är mycket svårt att tillverka ett vaccin mot den. Det borde vara ett vaccin som muterar i takt med det här urdjuret.

Orsaken till att man ändå fortsätter försöka är enkel: pengar.

- Det satsas så fruktansvärt mycket resurser nu på det här vaccinet. Det är frågan om en miljardbusiness. Alla parter som satsar på det vill ha pengarna tillbaka. Och då är man lite i en låst position och testar inte andra metoder, säger Larry Huldén.

Mindre familjer kan utplåna malarian

I den internationella forskningen kring malaria som Larry Huldén har varit med i har man kommit fram till en mycket enkel metod som kunde utplåna malaria. Nämligen mindre familjer.

- Om du har en stor familj på fem till sex personer och de sover i samma utrymme och en infekterad mygga kommer in så börjar den sticka den ena efter den andra. Och till sist har alla smittats. Och det finns ett tröskelvärde. Om familjestorleken är under fyra så försvinner malarian av sig självt, säger intendent Larry Huldén. I alla länder där familjestorleken har sjunkit under fyra så har malarian försvunnit. Det är för att balansen blir sådan att myggan inte hinner sticka tillräckligt många.

Om alla dessutom sover under individuella myggnät, och inte som det ofta är nu att flera människor sover under ett stort nät, så kommer myggan inte åt att sticka så många människor.

Önationen Vanuatu är ett exempel på det här. Där började invånarna sova under individuella myggnät och efter fem till tio år, år 2000, hade malarian försvunnit helt.

Malaria hör till de geografiskt mest utspridda sjukdomarna. Och har förekommit också i Finland. Värst var det på 1700-talet och den senaste stora epidemin i Helsingfors upplevde man så sent som år 1902.

Malarian försvann från Finland på 50-talet och enligt Larry Huldén är familjestorleken den främsta orsaken.

- När familjestorleken går ner under fyra tar den sista processen innan malarian försvinner kanske tio till femton år. Familjestorleken har varit exakt ungefär fyra i Finland år 1954 då de sista fallen av malaria registrerades.

Diskussion om artikeln