Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vems skatter vill SFP sänka?

Uppdaterad 24.06.2021 08:34.
SFP:s partiprogram 2015
Bildtext SFP:s partiprogram 2015

SFP vill minska progressiviteten i beskattningen så att alla får hålla minst hälften av vad de tjänar. Formuleringen i valprogrammet har väckt mycket debatt, men vad betyder den egentligen?

Vi vill minska progressiviteten i beskattningen, man ska alltid få behålla minst hälften av det man förtjänar - SFP:s valprogram

Efter att Svenska Yle uppmärksammade att SFP:s valprogram innebär skattesänkningar för höginkomsttagare skyndade sig partiordförande Carl Haglund med ett förtydligande.

- Man kan ha jättehöga marginalskatter redan med mycket små inkomster, till exempel en vårdare som har en lön på 2 300 euro i månaden kan ha en marginalskatt på 45 procent, sade Haglund i en intervju i tisdags.

Vad betyder det egentligen?

Haglund ansåg att man inte ska övertolka valprogrammet, men efter hans förtydligande är det mera oklart än tidigare hur partiet egentligen vill ändra på beskattningen.

Grafik.

Interaktivt diagram. För pekaren över kurvorna för närmare information eller markera ett område för att zooma in.

Haglunds exempel med vårdaren överensstämmer med siffror från Skattebetalarnas centralförbund, men han lämnar osagt att vårdarens skatteprocent är 25,1 procent. Av månadslönen på 2 300 euro betalar vårdaren knappt 580 euro i

Skatteprocenten

Skattebetalarnas centralförbund räknar in följande skatter och avgifter i skatteprocenten:

  • statlig inkomstskatt
  • kommunalskatt i medeltal 19,84 procent
  • kyrkoskatt i medeltal 1,43 procent
  • Yle-skatt 0,68 procent, inte under 51 euro, högst 143 euro
  • pensionsförsäkringsavgift 5,7 procent (under 53-åringar)
  • arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,65 procent
  • sjukförsäkringsavgifter (sjukvårdsavgift 1,32 procent, dagpenningsavgift 0,78 procent)
  • skatteavdrag som görs automatiskt (ej barn att försörja)

skatter och andra avgifter.

Att marginalskatten är 45,4 procent innebär att exempelvårdaren får 54,6 euro mer i handen om lönen skulle stiga med 100 euro.

Enligt formuleringen i valprogrammet vill SFP begränsa den högsta marginalskatten till 50 procent.

Vid en månadslön på 3 600 euro stiger marginalskatten till 50,3 procent men begränsningen skulle ge kännbar skattenytta först för höginkomsttagare som får över 6 200 euro i månadslön.

Deras marginalskatt skulle sjunka från nuvarande 58 procent till 50 procent. De skulle alltså få 8 euro mer i handen för varje intjänad extra hundralapp.

Det är också viktigt att märka att Skattebetalarnas centralförbund räknar in övriga lagstadgade avgifter i skatteprocenten. Det är en tolkning som kan kritiseras - i synnerhet pensionsavgifterna kommer ju direkt löntagaren till godo i form av pensionsutbetalningar efter karriärens slut.

Sådana skatteavdrag som löntagaren själv deklarerar saknas också i beräkningen, till exempel utgifter för inkomstens förvärvande.