Hoppa till huvudinnehåll

Trädgård

Bjud in insekterna och ge din trädgård det allra bästa

Uppdaterad 01.06.2022 11:02.
Bjud in insekterna och ge din trädgård det allra bästa - Spela upp på Arenan

Välkomna våra livsviktiga små vänner insekterna och ge utrymme åt dem i din trädgård. Bygg ett förmultnande staket i din trädgård eller anlägg en blomsteräng.

Var inte så noga med städningen utan skapa oaser med lite ovårdad växtlighet, nässlor, ris och gamla stubbar. Anlägg en äng som drar till sig pollinerare eller bygg bon åt fjärilar och humlor, men framförallt – glöm alla kemikalier.

en blomma och en humla sett genom förstoringsgals
Bildtext Humleblomfluga i åkerklätt på vår blomsteräng.
Bild: Yle/Camilla Forsén-Ström

Vi måste börja tänka på de minsta!

Humlor, bin och fjärilar, maskar, skalbaggar, mossor, lavar och mikrober – alla de här småkrypen och organismerna är viktiga för hela vårt ekosystem.

Utan pollinerare blir det inga bär och frukter. Så enkelt är det. Men det som vi borde tänka på är att de här viktiga småkrypen inte mår bra av att vi använder kemiska bekämpningsmedel och genmanipulerat utsäde.

En alltför ren och steril trädgård är heller inte ett ställe där småkryp och svampar och lavar trivs. Vi måste börja tänka på de minsta!

Blomsteräng i stället för gräsmatta - Spela upp på Arenan

Blomsteräng i stället för gräsmatta

En blomsteräng är en oas för alla småkryp och pollinerare och en fröjd för ögat.

En blomsteräng behöver inte vara stor. Gräv upp en bit av din gräsmatta, så in den med en ängsfröblandning och njut av färgprakten och alla ivriga insekter som den drar till sig.

På marknaden finns flera olika färdiga ängsfröblandningar att välja mellan. Det finns fröblandningar som lockar speciellt mycket insekter och andra blandningar med tonvikt på t ex färgprakt.

Vi valde att göra två egna ängsfröblandningar. En med växter som drar till sig humlor och en med tanke på fjärilar. Vi blandade i lite sommarblomsfrön, honungsfacelia och klöver - allt för att få en så häftig cocktail som möjligt.

Dubbel, röd vallmo
Bildtext En dubbel kornvallmo i vår sommarblomsblandning.
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

Owes växtval till blomsterängen

Fröblandning för fjärilar: backnejlika, bergssyra, brunört, flockfibbla, fältvädd, gullris, käringtand, gökblomster, nysört, prästkrage, rotfibbla, rödklint, rödkämpar, rölleka, solvända, styvmorsviol, svartkämpar, tjärblomster, väddklint, åkerklint, ängssyra, blålkint, kornvallmo, rågvallmo, åkerklätt.

Gräs: fårsvingel, rödsvingel, vårbrodd, ängsgröe, ängssvingel.

Fröblandning för humlor: blåeld, färgkulla, gullviva, gulmåra, humleblomster, käringtand, kungsmynta, myskmalva, mörkt kungsljus, prästkrage, rödblära, rödklint, stor blåklocka, väddklint, åkervädd, äkta johannesört, ängsvädd.

Sommarblomsfröblandning: honungsfacelia, vitklöver och blodklöver.

Så här anlägger du en blomsteräng:

 • Ängsblommorna är vilda växter och trivs bäst i mycket karga jordar. Om du har en fin trädgårdsmylla, byt gärna ut den till en magrare jord eller blanda in ”skräpjord” eller morän, sand eller liknande. Gödsla absolut inte!

 • Vänd jorden, kratta bort stenar och annat skräp och förbered en vanlig såbädd. Så ängen. Du kan blanda lite vetekli eller sågspån för att få fröna bättre spridda. Första året blommar endast de ettåriga blommorna, men om du blandar i lite extra sommarblomsfrön får du en fin äng redan det första året!

 • Mylla in fröna lätt med hjälp av en kratta eller såvält. Var försiktig så att fröna inte hamnar för djup ner i myllan.

 • Så gärna din blomsteräng på hösten i augusti, september. Det går även att så på våren, men då behövs troligen bevattning för att fröna skall gro och växtligheten komma igång.

 • Många ängsfrön gror långsamt och blomsterängen kan därför se gles och eländig ut och vara full med ogräs det första året. Ogräsen minskar däremot i takt med att ängsblommorna etablerar sig.

 • Det tar två till tre år innan blomsterängen är helt etablerad.

 • Blomsterängen behöver ingen annan skötsel än att man slår eller klipper ner växtligheten en gång i slutet av sommaren (augusti) när de flesta blommorna blommat ut och gått i frö. Slå med lie eller klipp ner växtligheten. Använd inte trimmer! Trimmern sliter av växtligheten och ängsblommorna har känsliga rötter som inte tål en sådan behandling.

 • Låt höet ligga och torka och fröa av sig innan det samlas ihop och komposteras.

 • Gödsla ALDRIG en blomsteräng!

ett bi på en blomma
Bildtext Honungsbi på solros
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

Solrosberså för folk och flygfän

För att bjuda på ännu mera mat åt bin och småkryp och skapa en oas där också vi själva kan sitta, planterade vi en berså av solrosor i norra ändan av vår blomsteräng.

Bersån fungerar också som vindskydd både för växter och insekter.

Solrosornas frökakor är dessutom ypperlig mat för övervintrande fåglar. Solrosor finns i en mängd olika storlekar och färger. Välj färg och storlek enligt egen smak.

Förkultivera gärna solrosorna för att snabbare få en berså att sitta och njuta i.

torkande solrosor
Bildtext Torkade solrosor.
Bild: Yle/Monica Storm

Lite skräp är bra för mångfalden

Vår urbana miljö idag är rätt steril. Vi städar våra trädgårdar som vi städar våra hus - allt skräp skall bort!

I trädgården sker vår städiver på bekostnad av mångfalden. På samma sätt som våra pollinerare är beroende av vissa växter så är vissa fjärilsarter, skalbaggar, svampar och lavar beroende av förmultnande grenar, trädstammar och stubbar.

Ett sätt att skapa livsmiljöer för småkryp och organismer är att bygga ett förmultnande staket. Staketet blir en bostad för småkrypen och löser samtidigt vårt problem med ris och kvistar i trädgården.

En trädstam eller en stubbe kan bli ett blickfång i trädgården och på samma gång ett hem för en utrotningshotad art. Se inte på stubbar och stockar som bara skräp och problem utan gör dem till en del av din trädgård.

Se skönheten i stubbarna och trygga mångfalden i naturen!

en stubbe med hål i
Bildtext Borra hål i stubbar som skyddade bon för insekter.
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

Så här bygger du ett förmultnande staket:

 • Slå ner en dubbelrad med pålar för staketet så långt du vill ha det. Vi använde slanor av al och hägg.

 • Bredden på staketet bör vara ca 1 m. Avståndet mellan pålparen kan variera beroende på vilket sorts ris du kommer att sätta i staketet.

 • Fyll på med ris. Blanda gärna in lite grövre material som tar längre tid att förmultna.

 • Fyll på mera ris varje år, det understa riset kommer småningom att förmultna och staketet sjunker ihop.

fem tegelstenar
Bildtext Tegelstenar kan bli bon för insekter
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

Ett hem på "Manhattan"

Vi byggde vidare på vårt förmultnande staket och gjorde det till ”skråttarnas Manhattan”. Vi stack in rörstumpar fyllda med vass och träull och tegelstenar med hål i i staketet så att ännu fler insekter skulle hitta ett hem på ”Manhattan”.

För att göra din trädgård till ett paradis för allsköns nyttiga skråttar och småkryp behöver du inte köpa färdiga ”insekthus” - du har allt byggnadsmaterial i din egen trädgård!

vass och rör med kottar i
Bildtext Vass, torkat gräs och rörstumpar kan bli utmärkta boningar för insekterna.
Bild: Yle/Trädgården på Strömsö

.

På andra språk