Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Året 2014 på Yle: satsningar på sport, drama och barnprogram

Från 2015
Uppdaterad 27.02.2015 14:42.
Stora smedjan i Böle.
Bild: Patrick Holmström

Yles utbud år 2014 bjöd bland annat på stora sportevenemang som Vinter-OS i Sotji och fotbolls-VM, inhemskt drama som tv-serierna Puls och Tellus samt en radioversion av Okänd soldat.

Barnprogrammen på tv fyllde 50 år och jubileet syntes i utbudet och firades tillsammans med barnfamiljerna. Programkoncept som Docventures och #lovemilla tog avstamp i sociala medier och med dem nådde Yle nya användargrupper.

Yle TV1 var fortsättningsvis landets mest tittade tv-kanal och Yle Radio Suomi den mest lyssnade radiokanalen. Yle Arenan blev redan för andra gången vald till det högst uppskattade inhemska webbvarumärket. Uutisvahti valdes i sin tur vald till årets bästa mobiltjänst. Uutisvahti är en personifierad nyhetsapp som är en föregångare inte bara här hemma utan också i Europa.

“Även om vi ökar vårt innehåll på webben vill vi samtidigt måna om vår traditionella tv- och radiopublik”, säger verkställande direktör Lauri Kivinen. Han påpekar att tv-tittandet allmänt taget ökade år 2014 i Finland och i synnerhet på Yles kanaler.

“Vi hade ett gott samarbete med upphovsrättsorganisationerna förra året. Tack vare det kan vi nu uppfylla många tittares önskningar och öppna våra arkiv med flera pärlor, bland dem också många riktiga musikskatter”, berättar Lauri Kivinen.

Allt mer innehåll för mobila enheter och HD-televisioner

År 2014 gjordes i genomsnitt nästan en miljon video- och audiostarter dagligen på Yle Arenan. Från och med juni skedde fler starter på smarttelefoner och pekdatorer än på desktop-apparater.

Webbsatsningarna har förutsatt förändringar i verksamhetsmodellerna och arbetsuppgifterna. På grund av de här strukturella förnyelserna och ett sparbehov förde Yle samarbetsförhandlingar i höst. De resulterade i en minskning av personalstyrkan på 160 årsverken fram till slutet av våren 2015. 67 fasta anställningar upphörde.

Från och med början av året kunde Yle erbjuda alla finländska distributörer sina tv-kanaler i högupplöst eller HD-format.

Yle vill med det främja införandet av HD i Finland. Men HD-distributionen är fortfarande en tjänst som utvecklas, och ännu inte en del av Yles public service.

I Böle fortsatte Yle omvandlingen av tv-studior till HD-studior. Planen är att hela produktionsprocessen övergår till HD-kvalitet inom de kommande två åren.

Via samarbete välbefinnande för hela Finland

Styrelseordförande Thomas Wilhelmsson ser att public service-medlen ska användas för att främja den kreativa sektorn, för samarbete samt för att bana väg för nya medieprodukter.

”Yle har fortsatt att investera i mediecampusprojekt, som Mediapolis i Tammerfors, och ökat inköpen från oberoende produktionsbolag. Också genom den här typen av partnerskap kan Yle främja det ekonomiska och psykiska välbefinnandet i hela landet", säger Wilhelmsson.

Yle har varit aktiv i uppstartandet av Teevee.fi och Radiot.fi, som är gemensamma tjänster för mediebranschen. Tjänsterna utgör ett användarvänligt och heltäckande inhemskt alternativ på nätet. Radiot.fi fick sin början hösten 2014, och tjänsten samlar i dag mer än 70 inhemska radiokanaler som kan användas i mobila enheter.

Planenligt ekonomiskt resultat

Intäkterna uppgick till sammanlagt 475,5 miljoner euro, med en ökning på 6,4 miljoner euro från föregående år. Yleskattens andel av de totala intäkterna var 97,1 procent, eller 461,8 miljoner euro.

Bolagets kostnader och avskrivningar uppgick till totalt 480,0 miljoner euro. Den största utgiften var personalkostnader på 236,5 miljoner euro. Upphovsersättningarna var 85,6 miljoner euro, vilket innebar en ökning på 9,3 miljoner euro från föregående år. Yle använde 25,0 miljoner euro i upphovsersättningar för sändning av inhemska program och betalade utöver det 31,3 miljoner euro i upphovsersättningar för bland annat musik och andra programrättigheter.

Räkenskapsårets förlust var -4,7 miljoner euro. Enligt förvaltningsrådets riktlinjer kan företagets resultat på grund av stora idrottshändelser och andra evenemang variera mellan 5 och -5 miljoner euro.

Under år 2014 var den månadsavlönade tillsvidareanställda och visstidsanställda personalen till sitt antal i genomsnitt 3 586. Det är 17 färre än året innan.

Styrelsen godkände Yles bokslut vid sitt sammanträde den 26 februari 2015. Yles förvaltningsråd behandlar bokslutet vid sitt sammanträde den 28 april 2015. I slutet av april lämnar förvaltningsrådet sin berättelse om bolagets verksamhet för år 2014 till riksdagen.

För mera information:
Verkställande direktör Lauri Kivinen, tfn 09 1480 5003
Styrelsens ordförande Thomas Wilhelmsson, tfn 050 301 9305

Yles bokslut för år 2014 samt rapporten om förvaltnings- och styrsystemet har publicerats på webben i dag (på finska). (I bokslutet ingår också styrelsens verksamhetsberättelse)