Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Pekplattor bättre för yngre elever"

Från 2015
Elev räknar med hjälp av en matematik applikation i sin pekplatta.
Bildtext I Pojo har lärare och elever använt pekplattor i 1,5 års tid.

För lärarna i Pojo kyrkoby skola har det gått bra att övergå till att använda pekplattor i arbetet. Tack vare teamwork och fortbildning har lärarna lärt sig att använda pekplattan på ett vettigt sätt i undervisningen.

Pojo kyrkoby skola var tillsammans med den finska skolan Pohjan kirkonkylän koulu de första skolorna i Raseborg att övergå till att använda pekplattor i undervisningen. I dag använder både lärare och elever pekplattor och datorernas betydelse och synlighet har minskat rejält.

- Det har gått bra och vi har varit nöjda, säger rektor Jennie Ahtola som också är klasslärare för årskurserna fem och sex.

Rektor Jennie Ahtola tillsammans med eleverna Oliver Suvanto och Anna-Matilda Rosendal i Pojo kyrkoby skola.
Bildtext Jennie Ahtola tillsammans med eleverna Oliver Suvanto och Anna-Matilda Rosendal.

Lär oss varje dag

Ahtola berättar att skolans lärare har jobbat tillsammans med lärarna i den finska skolan för att minska arbetsbördan och för att tillsammans komma på nya lösningar.

- Vi har gått på fortbildningar och så småningom lärt oss använda det här verktyget på ett vettigt sätt i undervisningen, säger Ahtola som inte tycker det har varit onaturligt att gå över till att jobba på en platta.

Pekplattorna kom in i bilden i skolan för ett och ett halvt år sedan. Enligt Ahtola lär lärarna sig något nytt om plattan varje dag.

- Vi lär oss av eleverna och olika diskussionsgrupper på sociala medier.

Lärarens kateder i ett klassrum.
Bildtext Såhär ser lärarens skrivbord ut i dag i Pojo kyrkoby skola - ingen dator så långt ögat kan nå.

Nytt tänk inom bildningen

Att eleverna och lärarna ska använda pekplattor är en del av 1:1-pedagogiken, som sakta men säkert ska spridas ut i Raseborgs skolor. Alla lärare hurrar inte över att majoriteten av datorerna slängs ut för att ersättas med pekplattor.

Både lärare i Österby skola och den finska skolan Fiskarin koulu i Fiskars har vädjat om att få behålla sina arbetsdatorer. Men deras vädjan har klingat för döva öron - bildningsnämnden beslöt på sitt möte 24.2 att ge grönt ljus för 1:1-pedagogiken och pekplattorna.

I Österby skola säger lärarna att de tycker det är positivt att eleverna ska få pekplattor - men de önskar att de skulle få behålla sina datorer för allt skrivarbete som hör till.

Jennie Ahtola i Pojo håller med om vissa delar av kritiken.

- Det är klart att det ibland är bättre med en dator än en platta, det kan man inte komma ifrån, säger hon.

Jennie Ahtola, rektor vid Pojo kyrkoby skola.
Bildtext För Jennie Ahtola har det varit naturligt att gå över till att arbeta på en pekplatta.

Mera nytta med pekplatta

Ahtola poängterar att man måste se till helheten - om Raseborg har fler datorer så har staden inte möjlighet att införa pekplattorna. För en dator får staden fyra pekplattor.

- Man måste väga för- och nackdelar. Jag anser att man har mera nytta av en pekplatta än en dator i grundskolans lägre klasser.

Jennie Ahtola tror att det handlar om en vanesak. Efter att ha använt pekplattan i klassen några månader så känns det bra.

- Lärare hittar så småningom nya sätt att göra undervisningsövningar och skapa de texter och de arbeten som eleverna sen ska ta del av.

Är resten av lärarna i Pojo kyrkoby skola av samma åsikt?

- Jag skulle säga det. Vi har två kontorsdatorer i vår skola och vi klarar oss bra med dem. Man kan sätta sig där om något går enklare och snabbare på dator.

Datorerna används lite

Kontorsdatorerna används av bland annat speciallärare och hälsovårdare som behöver vissa speciella program.

Ahtola slänger fram förslaget att de som behöver en dator skulle ha bärbara datorer och att kontorsdatorerna kunde minska ytterligare.

- Vissa dagar är datorerna ganska oanvända, förklarar hon.

Pojke använder en pekplatta för att räkna matematik.
Bildtext Lärare kan ha nytta av en pekplatta bland annat i matematikundervisningen. Det finns speciella matematikapplikationer som kan lära eleven räkna.

Att skriva går bra

I kommentarer på Yle Västnylands webb har det lyfts fram att pekplattan inte är bra att skriva på trots att det finns tilläggsutrustning så som tangentbord. Dessutom är det inte bra för kroppen att jobba med en liten skärm.

Jennie Ahtola tycker det går bra att skriva på pekplattan. Hon använder ett externt tangentbord.

På frågan hur ergonomiskt det är att jobba med en pekplatta betonar Ahtola att det är upp till var och en att man jobbar i en bra position.

- Det är lättare att lyfta upp en platta än en dator till ett högre bord. Man kan också stå istället för att sitta vid sin platta, säger hon och tillägger att det är mera bekymmer när man halvligger i soffan på kvällen med näsan i en pekplatta än när man jobbar med den på arbetstid.

Eleverna Filip Vuorio, Robin Soramäki och Kent Wickman i Pojo kyrkoby skola.
Bildtext Filip Vuorio, tillsammans med kompisarna Robin Soramäki och Kent Wickman, tycker pekplattan är prima.

Lärare kan hjälpa och stöda varandra

Jennie Ahtola tycker det är synd att vissa lärare känner att de inte kommer att kunna göra sitt arbete lika bra på en pekplatta. Hon hoppas att lärarna kan komma över den tanken och så småningom lära sig nya arbetssätt.

- Det är flera skolor som tagit kontakt med oss och som gärna kommer och tittar hur det går till. Jag hoppas att vi kan sprida information, hjälpa, handleda och stöda varandra så att det inte ska kännas så svårt.

Eleverna föredrar pekplattor

Bland eleverna är pekplattorna populära. Alva Anderbom, Christoffer von Schantz och Filip Vuorio tycker alla att pekplattan är bra.

- Det är roligt att man får lära sig lite om teknologi, säger Alva Anderbom och Christoffer von Schantz instämmer.

Alva Anderbom och Christoffer von Schantz i Pojo kyrkoby skola.
Bildtext Alva Anderbom och Christoffer von Schantz använder hellre en pekplatta än en dator.

Alla tre använder både dator och pekplatta hemma men de föredrar pekplattan. Det är dessutom inte svårt att skriva på en pekplatta - tvärtom är det lättare än på en dator, tycker de.

- Det är lättare för när man skriver på en dator så måste man titta både på skärmen och på tangenterna men på en pekplatta är allt i samma ruta, säger Christoffer von Schantz.