Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny fiskelag kritiseras i Österbotten

Från 2015
Uppdaterad 27.02.2015 16:08.
en fiskebåt vid en brygga med nät i förgrunden
Bildtext Nät i mängder i Vexala fiskehamn i Nykarleby. Arkivbild.

En ny fiskelag ska begränsa andelslagens rätt att bestämma över fiskevattnen. Något som förargar många fiskare. Guy Svanbäck, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund är missnöjd med lagförslaget.

- Rent allmänt tycker jag att det är ett dåligt förslag, eftersom det inte finns några logiska motiv för det här förslaget.

- Hela det här lagpaketet som ligger hos jord- och skogsbruksutskottet för tillfället så baserar sig på kompromisser hos regeringspartierna och det är kanske en stor orsak till att förslagen ser ut som de gör.

Högst åtta nät

Guy Svanbäck, verksamhetsledare Österbottens fiskarförbund.
Bildtext Guy Svanbäck.

Speciellt en punkt har väckt debatt, nämligen det att man vill begränsa nätantalet på privata vattenområden till maximalt åtta nät per delägare.

- Det motsätter vi oss starkt. Nätfisket har halverats på de senaste tjugo åren och det håller på att gå ner ytterligare. Det finns inte det fisketryck med nätfiske som skulle motivera de här begränsningarna.

- Dessutom har vi olika fiskarter på olika områden. Alla de här begränsningarna borde göras på regional- eller lokalnivå, inte på nationell nivå.

"Ökar byråkratin"

I lagförslaget finns även inskrivet att NTM-centralerna kan ge undantag från de allmänna reglerna, men Svanbäck förstår inte riktigt varför ett undantagstillstånd finns med i förslaget.

- Det ökar ju på byråkratin, det ökar på myndigheternas arbete och det borde inte gå i den här vägen, men i våra politiska kompromissers tid så sitter vi i det här läget för tillfället.

De flesta som fiskar idag är pensionärer och fiskerinäringen går miste om en massa medel

På förslag står också att pensionärerna inte skulle behöva betala fiskevårdsavgiften. Så här kommenterar Svanbäck.

- Det tycker jag att är utomordentligt dumt. De flesta som fiskar idag är pensionärer och fiskerinäringen går miste om en massa medel som kunde användas i fiskevårdande syfte på grund av den här politiska viljan som finns i Finland.

Förslaget har bordlagts

Jord- och skogsbruksutskottet höll ett möte på fredag där man diskuterade lagförslaget, men ärendet bordlades till tisdagen på grund av att utskottet hade endast tillfällig majoritet och inga beslut fattas med tillfällig majoritet.

Avsikten är ändå att regeringens proposition ska gå igenom med några förändringar.

På Österbotten fiskarförbund är det inte så mycket man kan göra för att påverka lagförslaget.

- I det här skedet går det inte för en mindre organisation som Österbottens fiskarförbund att göra något, men det är riksorganisationerna som nu är aktiva och vi vet inte hur det går.

"Läget kan försämras"

Slopas den nu kan det hända att vi får ett ännu sämre läge efter nyval med den nya riksdagen och regeringen

Trots att Svanbäck ställer sig kritisk till lagförslaget hoppas han ända litet att den ska gå igenom.

- Man kan ju fråga sig vad som händer om den här lagen inte går igenom i riksdagen. Slopas den nu kan det hända att vi får ett ännu sämre läge efter nyval med den nya riksdagen och regeringen.

- Om man är realist och tittar på det här politiska läget i Finland och hur utvecklingen går i fiskerinäringen, så skulle det kanske vara bra att cementera en lag för tjugo år framåt i stället för att få en värre lag om kanske två-tre år.