Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

17 personer vill bli stadsdirektör i Lojo

Från 2015
Uppdaterad 03.03.2015 13:59.
Stadshuset i Lojo
Bildtext Sjutton personer vill bli herre på täppan i Lojo.
Bild: YLE/Helena Rosenblad

I dag (27.2) gick ansökningstiden ut för stadsdirektörsjobbet i Lojo. Bland de sökande finns Lojos nuvarande bildningsdirektör Katri Kalske samt Jyrki Hakkarainen, tidigare kommundirektör i Pojo.

Totalt sökte 17 personer tjänsten, två är kvinnor och resten är män.

- Jag har lite bekantat mig med de sökande, det ser bra ut, säger styrelsens ordförande Irene Äyräväinen. En del namn är bekanta.

Lojo stad har skickat ut en del information om kandidaterna och nedanstående är plock ur det:

Olli Alho från Sjundeå (född 1965) är konsultativ tjänsteman vi Arbets- och näringsministeriet, har också arbetat på samma ministerium som specialsakkunnig och är specialiserad på stadspolitik. Han har en politices magisterexamen i statskunskap från Helsingfors universitet och har i tiderna jobbat i riksdagens kansli för bland andra Claes Andersson och Suvi-Anne Siimes. Han lyfter upp sitt stora intresse för att utveckla städer och att han har goda kontakter inom det kommunala fältet.

Jalo Aminoff från Karislojo (född 1961) var senast entreprenör inom byggnadsbranschen och har jobbat med placeringar inom sitt eget företag (fram till 2012). Innan dess var han undersöknings- och utvecklingsdirektör på Honkarakenne Oy. Till utbildningen är han doktor inom lant- och skogsbruk från Helsingfors universitet, han har också en diplomingenjörsexamen från Tekniska högskolan i Otnäs. Han säger sig i ansökan vara bland annat inspiratör och koordinerare.

Timo Forsten från Björneborg (född 1967) arbetade senast som projektchef på Sataedu (fram till juni 2010, Satakunnan koulutuskuntayhtymä) som är en utbildningsorganisation inom andra stadiet. Han är doktor i statskunskap och har bland annat också studerat arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sverige och säger sig behärska svenska mycket bra. Han påpekar också att han jobbar hårt.

Jorma Haapanen kommer från Kyrkslättt (född 1964) och är agronom från Helsingfors universitet. Han är nu servicedirektör i Kotka och har innan det arbetat vid Mehiläinen som enhetschef.

Jyrki Hakkarainen
Bildtext Jyrki Hakkarianen
Bild: YLE / Bubi Asplund

Jyrki Hakkarainen från Kisko i Salo (född 1966) har avlagt en kandidatexamen inom rättsvetenskap och uppger att han är vicehäradshövding och professionell inom kommunledning. Han jobbar nu på ett företag som heter Vertikal som utvecklar kommunala tjänster. Han är tidigare kommundirektör i Pojo, senare utvecklingsdirektör i Raseborg och uppger också att han fick sparken från Raseborg 2012 men att rättsprocesserna ännu är på hälft. Han berättar gärna närmare om detta och poängterar att han är en utåtriktad person.

Bildningsdirektör Kastri Kalske i Lojo
Bildtext Katri Kalske
Bild: Yle/Anna Savonius

Katri Kalske från Esbo (född 1960) leder för tillfället bildningsväsendet inom Lojo stad och är pedagogie magister till utbildningen. Hon säger sig hela sin karriär ha jobbat i ledarskapsuppdrag i både stora och små organisationer och känner Lojos nuvarande situation och utmaningar, och ser starkt och innovativt mot framtiden.

Timo Kiviaho.
Bildtext Timo Kiviaho
Bild: Timo Kiviaho

Timo Kiviaho från Helsingfors är vice vd på China Tekway som är ett företag som främjar affärsrelationer mellan Asien och Finland. Han har också sökt stadsdirektörstjänsten i Raseborg och är magister i handelsämnen och ekonom och har också arbetat på Nokia och Nådendals bad.

Jari Koskinen från Hyvinge (född 1978) är utbildad ungdoms- och fritidsledare från Järvenpään Seurakuntaopisto. Sedan september arbetar han inom ungdomsväsendet i Hyvinge, men har fram till i höstas arbetat på ett företag som heter Js Pro Team, som reparerar motorfordon. Där ansvarade han för två arbetare samt för arbetet. Han uppger sig gilla skateboardåkning och bmx-cykling.

Niko Kyynäräinen från Åbo (född 1978) arbetar som näringsdirektör inom Åbo stad och är också utvecklingscentralens chef. Han har tidigare arbetat som utvecklingsdirektör i Åbo och är utbildad magister i statsvetenskap. Han säger sig känna Lojo bra eftersom han har besökt staden ofta och har en diger erfarenhet av ledarskap. Han har fått veta om att Lojo söker stadsdirektör via bland annat släktingar.

Raimo Laaksonen från Åbo (född 1957) har fram till 2014 arbetat som styrelsens ordförande för indrivningsföretaget Creditius Oy. För det har han fungerat som bland annat kvalitetschef på Åboregionens reningsverk. Han är ekonomie magister från Åbo och har också riktat in sig på ledning och organisation och säger sig ha en lång ledarskapserfarenhet. Han har tidigare sökt jobb som personalchef i Lojo.

Mika Mannervesi från Vaskio i Salo (född 1968) arbetar för tillfället som utvecklingsdirektör i Salo, mycket handlar om planeringsfrågor. Han har också jobbat som avdelningschef på den tekniska avdelningen i Salo och som teknisk chef i Nådendal men har överlag en lång lista över olika arbetsplatser han arbetat på. Han är diplomingenjör inom lantmäteriteknik till utbildningen och säger sig ha varit med om kommunsammanslagningar och de olika anpassningsprocesser som hör till dem. Han poängterar att han pratar flytande svenska.

Terhi Mustakangas från Limingo (född 1976) är ekonomie doktor med ledning som inriktning. För tillfället arbetar hon för Uleåborgs socialdemokrater som verksamhetsledare inom kretsen och har också arbetat inom biblioteksväsendet med projekt och projektplanering. Hon har fått veta om tjänsten av vänner och säger sig vara dynamisk och har en god förmåga att samarbeta.

Matti Muukkonen från Esbo (född 1982) arbetar inom telefonbolaget Mikkelin Puhelin Oy som utvecklingsdirektör och har också arbetat inom olika utbildningsinstanser. Han har också varit kommundirektör i Kyyjärvi och i Suomenniemi, båda under två år. Han är doktor i administrativa vetenskaper. Han säger sig vara innovativ och studerar för tillfället också internationell handelsrätt vid universitetet i Tallinn.

Mikko Piirtola från Lojo (född 1961) har en kandidatexamen inom rättsvetenskap från Helsingfors universitet. Han jobbar för tillfället som jurist vid advokatbyrån Lexia Oy och säger sig ha ett gott nätverk både nationellt och internationellt och erfarenhet av ledarskap.

Esa Siikaluoma från Esbo (född 1969) är förvaltningsdirektör i Mäntsälä. Han har tidigare varit kommundirektör i Elimäki och Korpilahti och är magister i administrativa vetenskaper från Tammerfors universitet. Han lyfter upp att näringslivsfrågor står honom nära hjärtat.

Bildtext Pekka Sinisalo

Pekka Sinisalo från Veikkola i Kyrkslättt (född 1969) jobbar vid Finskhetsförbundet, Suomalaisuuden liitto, som versamhetsledare. Han har också varit valchef för EU-valet för Sannfinnländarna och arbetat som specialmedarbetare i Europaparlamentet och morallärare i Europaskolan i Luxenburg. Han är filosofie magister från Helsingfors universitet. Han uppger sig komma mycket bra överens med olika sorters människor.

Mika Sivula från Pielavesi (född 1978) är kommundirektör i Pielavesi sedan år 2012. Han har tidigare jobbat bland annat i riksdagen som medarbetare åt Pertti Salovaara och är teologie magister till utbildningen med inriktning på socialetik. Han påpekar att han fått en positiv trend till stånd i sitt nuvarande arbete i Pielavesi och att han också kan få det i Lojo. Pielavesi har också haft ekonomiskt tunga tider.

Alla kandidater utom Haapanen, Koskinen och Muukkonen uppger sig kunna svenska, men i en ansökan som var fritt formulerad (Timo Kiviaho) framkom inte språkkunskaperna. Någon enstaka uppgav löneönskemål, summorna rörde sig kring 9500 och 10 800 euro. En påpekade att förmåner som bil, telefon och bredband ska höra till.

Diskussion om artikeln