Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pool till Smedsby i Korsholm på önskelistan

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Badbollar i en pool med
Bildtext Arkivbild

Flera korsholmare skulle vilja se en pool i centrum av Smedsby för att underlätta simundervisningen för kommunens skolelever. En motion som undertecknats av 16 personer har lämnats in till fullmäktige i Korsholm.

I motionen påpekas att det i dagens läge är svårt att få tillräckligt med simundervisning i simhallen i Vasa eftersom det finns för få lediga tider.

Redan tidigare har en simhall i Smedsby diskuterats. Det förslaget är ändå inte realistisk i dessa ekonomiska tider och därför kunde en utepool som gick att använda vårar och höstar vara ett alternativ anses det i motionen.

Sommartid kunde poolen dessutom användas av allmänheten.

Skolorna skeptiska till nyttan av en pool

Fritidschefen i Korsholm har bett ett utlåtande från flera skolor i Korsholm angående en utepool. Samtliga skolor ställer sig positivt till initiativet eftersom det överhuvudtaget är stor brist på gymnastikutrymmen i skolcentrum i Smedsby.

En utepool underlättar ändå inte bristen på innegymnastikutrymmen påpekas det från skolhåll.

Dessutom skulle poolen i fråga behöva vara minst 50 meter lång och ha ett djup på över fyra meter för att tjäna som en bassäng för simundervisning.

Högstadiet och gymnasiet i Smedsby anser därför att en utepool inte skulle tillföra simundervisningen någonting.

Från skolornas håll skulle man hellre se en satsning på tillräckliga utrymmen för undervisning i innegymnastik.

Kultur och fritidsnämnden behandlar motionen om en utepool i Smedsby inkommande onsdag.