Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gästhamnen störs av segelföreningen på Sommarö

Från 2015
Uppdaterad 09.03.2015 11:04.
Skylt vid parkering där det står att parkeringen är endast för medlemmar.
Bildtext Segelföreningens parkering används inte bara som parkering, hävdar gästhamnen.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Gästhamnen på Sommarö i Ekenäs skärgård kritiserar den lokala segelföreningen och anser att den hotar säkerheten för gästhamnens kunder och ger en dålig bild av området. Gästhamnen vill veta vad staden Raseborg tänker göra.

Sommarö Segelförening och Sommaröstrand gästhamn är grannar på Skåldö i Ekenäs skärgård och har bryggor bredvid varandra.

Parterna har tidigare haft problem med att verka sida vid sida. Tidigare har de bland annat tvistat om en brygga.

Den här gången störs gästhamnen av segelföreningens verksamhet.

Skrikit åt båtförarna

Ägaren som driver gästhamnen har skrivit ett brev till samhällstekniska nämnden där olika saker lyfts fram som störande och som hotar säkerheten.

Bland annat har segelföreningens medlemmar skrikit instruktioner till båtförarna om vilken brygga de ska köra till.

Det här störande beteendet har lett till farosituationer i hamnen eftersom båtförarna har blivit osäkra på vid vilken brygga de får förtöja sin båt.

Sommarö segelförenings brygga i förgrunden.
Bildtext Segelföreningens brygga finns emellan två av gästhamnens bryggor.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Används av fel personer

Segelföreningens brygga är till för föreningens medlemmar men enligt gästhamnen har det vid flera tillfällen övernattats i båtarna vid segelföreningens brygga.

Vidare påstås det i skrivelsen att bryggan används av båtägare som inte bor på Skåldö.

Gästhamnen anser att de obevakade båtarna som ligger förtöjda vid segelföreningens brygga är en säkerhetsrisk för hela området ifall det till exempel skulle börja brinna i en båt.

Dessutom har segelföreningen inte ordnat någon avfallshantering, det finns ingen brand- och räddningsutrustning och inte heller någon plats att ta emot diskvattnet på.

Parkeringsplatsen stör

Gästhamnen irriterar sig också på segelföreningens parkeringsområde som är avskärmat med stora vita stenar.

Stenarna är, enligt gästhamnen, en fara för trafiken speciellt på vintern när de inte kan skönjas under snön.

Dessutom dumpar föreningen gammalt virke och vass på parkeringsplatsen.

Gästhamnen vill veta vad staden tänker göra åt situationen.

Arrendeavtal med staden

Från stadens sida hänvisar man till det legoavtal som gjorts upp mellan Raseborgs stad och segelföreningen.

Segelföreningen har ingått ett arrendeavtal med Raseborgs stad som inkluderar två områden.

På det ena området har segelföreningen rätt att hålla en brygga för föreningens medlemmar och det andra området används som parkeringsplats för klubbens medlemmar.

Båtplatserna är till för lokala Sommaröbor och får inte hyras eller lånas ut.

Avtalet ska följas

Staden betonar att segelföreningen måste följa avtalet.

Från stadens sida har man också besökt området för att se ifall konstruktioner och anordningar på segelföreningens område äventyrar säkerheten eller trivseln. Men i samband med det besök som gjordes tidigare i februari fanns ingenting att anmärka på.

Vintertid kan staden inte heller bedöma om båtplatserna används i enlighet med avtalet.

De andra sakerna som gästhamnen är bekymrad över hör inte till stadens ansvar enligt legoavtalet och därför kan staden ingenting göra.

Samhällstekniska nämnden behandlade ärendet på sitt möte den 24 februari.

"Gästhamnen vill ha området för sig själv"

Sommarö segelförening har tagit del av gästhamnens skrivelse och vill inte kommentera den.

Föreningens sekreterare Ilkka Pitkänen skriver i en e-post till redaktionen att föreningens brygga är byggd på talko av Sommaröbor. Bryggan har funnits i 25 år och den har blivit i kläm mellan gästhamnens bryggor när gästhamnen utvidgat sin verksamhet.

Pitkänen hävdar att gästhamnen vill bli av med segelföreningens brygga så att gästhamnen kunde ha hela området för sig själv.

Föreningen hälsar att staden är välkommen att inspektera platsen på nytt när båtsäsongen kommit igång.

Artikeln uppdaterades 9.3 kl. 11.00 med Ilkka Pitkänens kommentarer.