Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stort intresse för broplaner i Nagu - men inga klara löften

Från 2015
Uppdaterad 09.02.2016 08:57.
Yle Nyheter TV-nytt: Nytt hopp om Pargas-Nagubro - Spela upp på Arenan

Politiker och skärgårdsbor är eniga, en fast väg behövs mellan Pargas och Nagu. Frågan hur en eventuell bro ska se ut och hur den ska finansieras är ännu oklart.

Skärgårdens invånarföreningar ordnade på måndag ett möte där frågan om en fast väg mellan Nagu och Pargas diskuterades.

Mötet väckte stort intresse och Framnäs i Nagu var fullt till bristningsgränsen. På plats var en förutom intresserade skärgårdsbor både riks- och lokalpolitiker och representanter från Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen och Pargas stad.

En av de första talarna var lokalpolitikern Nina Söderlund (Vf) som jämförde nutidens skärgård med 1970-talet.

- Planer på att dra in färjornas nattrafik levde vi med på den tiden och trodde att de aldrig skulle komma igen, men nu har planerna igen varit högaktuella. På den tiden kunde man också tala i telefon utan problem. I dag måste man gå ut på bryggan eller berget och tala för det är det enda stället där det hörs, sade Söderlund.

På plats var också arkitekt Aaro Söderlund som presenterade sin vision för hur en bro till Nagu kunde se ut. Det förslag som finns i ladskapsplanen utgår från en bro vida Haverö eller en tunnel mellan Prostvik och Lillmälö. Söderlunds vision går ut på att en bro skulle byggas från det nuvarande färjpasset mellan Pargas och Nagu.

Delade åsikter om ny brovision

Söderlunds vision möttes av rungande applåder från publiken. Rolf Hasselblatt, deltidsboende på Haverö, hör till dem som understöder Söderlunds förslag.

rolf hasselblatt
Bildtext Rolf Hasselblatt uppskattade diskussionen i Nagu men vill inte att det dras en bro över Haverö.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Om man är för natur och miljö är en bro över Haverö något alldeles förfärligt. En tunnel skulle vara det bästa alternativet med Söderlunds planer borde också utredas, säger Hasselblatt.

Landskapsdirektör Kari Häkämies vid Egentliga Finlands förbund sköt ner de nya planerna och stöder Haveröalternativet.

- Att nu kasta om planerna skulle ta lång tid. De nya planerna är intressanta men ska det vara möjligt krävs en ny landskapsplan vilket skulle ta flera år, sade Häkämies som efterlyste en enighet bland skärgårdsborna.

Åsa Rosenberg, som varit med och arrangerat mötet i Nagu, tycker det är bra att alla åsikter kommer fram.

Åsa rosenberg
Bildtext Åsa Rosenberg
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Det har visat sig att det är mycket som ännu måste utredas och vi ska inte fastna i de gamla lösningarna. Det kan eventuellt betyda att det tar längre tid men det måste göras, säger Rosenberg.

Frågan om finansiering öppen

Åsikterna gällande finansieringen av en eventuell bro gick också isär. Enligt finansieringskonsulten Nicholas Andersson skulle en broavgift vara en möjlighet för att finansiera en bro. När politikerna som deltog i en paneldebatt fick säga sitt om hur man ska gå tillväga för att bygga en bro var Socialdemokraternas Kyösti Kurvinen som ställer upp i riksdagsvalet snabb med att ta ställning mot planerna. Enligt Kurvinen är det staten som borde ansvara för att finansiera brobygget och han stöder inte en finansieringsmodell som bygger på avbetalning.

Finns det en politisk vilja?

Diskussionen om en fast väg en långkörare

  • År 1995 beslöt dåvarande trafikminister Ole Norrback att planeringen av en fast väg mellan Pargas och Nagu ska fortsätta enligt alternativet bro.
  • Hot om indragningar i färjtrafiken hösten 2014 satte fart på diskussionen igen.
  • Under åren har både alternativen att bygga en tunnel eller en bro diskuterats.
  • Det förslag som finns i landskapsplanen utgår från en bro via Haverö eller en tunnel mellan Prostvik och Lillmälö.
  • Utöver detta presenterade arkitekt Aaro Söderlund våren 2015 en vision om att bygga en bro från det nuvarande färjpasset mellan Pargas och Nagu.
  • En bro skulle uppskattningsvis kosta 150 miljoner euro. Kostnaden för färjtrafiken ligger på cirka 6 miljoner per år.
  • Nuvarande avtal med färjoperatören Finferries är i kraft till år 2022. Trafikverkets långsiktiga plan då det gäller färjtrafiken sträcker sig till år 2030.

På plats i Nagu var också Kimmo Puolitaival, direktör vid Närings-, trafik-, och miljöcentralen, eller nedmonteringscentralen som myndigheten i bland kallas av skärgårdsborna. Enligt Puolitaival har NTM-centralen fått oförtjänst mycket kritik med då det är politikernas prioriteringar som avgör hur mycket pengar de kan satsa på trafiken i regionen.

- Från NTM-centralen kommer vi inte att motarbeta planerna på en fast väg men det är upp till politikerna att slå fast riktlinjerna, säger Puolitaival.

Enligt Puolitaival är nuvarande avtal med färjoperatören Finferries är i kraft till 2022 och Trafikverkets långsiktiga plan då det gäller färjtrafiken sträcker sig till 2030.

Puolitaival lyfte under mötet upp att det finns många projekt i regionen som behöver resurser minst lika mycket som en fast väg till Nagu och nämnde som exempel entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors, utvecklandet av riksväg 8 och Rävsundsbron. Puolitaival kastade sedan bollen till politikerna på plats, ska en fast väg prioriteras är det upp till dem.

De grönas Helena Särkijärvi, som också hon är uppställs i riksdagsvalet, var den som tydligast tog avståd mot planerna på en bro. Under diskussionen sa Särkijärvi att hon prioriterar Rävsundsbron i Pargas. Enligt Särkijärvi kommer man inte långt med en fast förbindelse till Nagu och bron som förbinder Pargas med fastlandet ger upp.

Försvarsminister Carl Haglund (SFP) som också var på plats i Nagu var mer optimistisk.

carl haglund
Bildtext Carl Haglund
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Jag hör till dem som anser att vi bör vara restriktiva med att bygga nya vägar eller förbindelser i Finland därför att vi har så många vägar som redan nu är i dåligt skick och som måste repareras. Men nya förbindelser som redan nu ändå orsakar kostnader för staten är kloka att genomföra. Därför tror jag att det finns goda möjligheter att i nästa trafikpolitiska redogörelse få ett beslut om den fasta förbindelsen till Nagu, sade Haglund.

När Yle Åboland träffade arrangörerna förra veckan hoppades de att det efter mötet skulle vara klart och tydligt vem som har ansvar för att driva frågan. Enligt Åsa Rosenberg fick frågan inget klart svar.

- Den största vinsten är ändå att alla nu verkar inse att något måste göras. Politikerna lovade att jobba för frågan och jag tycker att den stora folkmängden visar att det finns ett verkligt starkt stöd bland invånarna för en fast förbindelse, säger Rosenberg.

Debatten om fast väg till Nagu sändes direkt på Yle Åbolands webbsida på måndag. Här kan du i efterhand ta del av diskussionen:

Diskussionen del 1

Programmet är inte längre tillgängligt
Diskussion om fast väg mellan Pargas och Nagu - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Diskussionen del 2

Programmet är inte längre tillgängligt
Paneldiskussion om fast väg mellan Pargas och Nagu - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)
Pandeldebatt om bro till Nagu
Bildtext Politikerna deltog i en paneldebatt om hur man ska gå tillväga för att bygga en bro.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Här kan du lyssna på inlägg från debatten:

Radio Vega Åboland: Broplaner diskuterades i Nagu

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Åboland: Nina Söderlund på bromötet i Nagu

Programmet är inte längre tillgängligt

Läs också:
Debatt om fast väg mellan Pargas och Nagu direktsändes på webben
Fast väg till Nagu åter på tapeten