Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Är regionala försök början till slutet för skolsvenskan?

Från 2015
Uppdaterad 05.03.2015 09:54.
Erik Geber.
Bildtext Undervisningsråd Erik Geber.
Bild: Yle/Carina Bruun

Medborgarinitiativet som vill avskaffa den obligatoriska skolsvenskan behandlas i riksdagens stora sal denna vecka. Den heta potatisen är om man skall tillåta regionala försök där svenskan kan bytas ut. Det här skulle vara en fatal väg att gå, tror SFP.

- I tiden gick man in för att montera ner studentsvenskan genom så kallade regionala försök. Detta ledde sedan till att man avskaffade kravet att skriva studentprov i nationens bägge språk, skriver SFP i ett pressmeddelande efter att riksdagens kulturutskott satte tummen ner för medborgarinitiativet.

Den försöksverksamhet som Sfp hänvisar till gällde alltså möjligheten att komponera sin studentexamen utan att avlägga prov i det andra inhemska språket. Skolorna fick själva anhålla om att delta i försöken. Försöksverksamheten utvidgades två gånger och i slutskedet deltog över 50 gymnasier. SFP lyckades inte bromsa reformen utan under dåvarande undervisningsministern Tuula Haatainens ledning gjordes svenskan valfri i studentexamen år 2004.

Undervisningsråd Erik Geber tycker inte att man riktigt kan jämföra försöksverksamheten kring studentexamen, med de regionala försök som nu har aktualiserats.

- De regionala försöken skulle bli dyra. Det kostar att ha parallella språkprogram, säger Geber. Alla elever i samma skola väljer nämligen knappast att läsa exempelvis ryska. Försöksverksamheten när det gällde valfriheten i studentexamen föranledde å sin sida inga kostander för kommunerna.

En undersökning i samband med försöken kring den obligatoriska skolsvenskan visade det sig att ca 11% av eleverna i försöksskolorna i stället för svenskan valt matematik- eller realprovet. Det sågs vara helt i linje med det officiella syftet och ansågs inte hota tvåspråkigheten eller svenskans ställning i Finland.

Hur stor inverkan hade försöksresultaten på beslutet att avskaffa den obligatoriska studentsvenskan?

- Försöksresultaten åberopades nog, säger Erik Geber. Det är i och för sig en beprövad politisk metod att genom försök åstadkomma permanenta reformer. Så uppkom till exempel yrkeshögskolan i tiderna. Men de här två fallen är inte riktigt jämförbara.

När riksdagens kulturutskott behandlade medborgaritiativet mot obligatorisk skolsvenska så förkastades initiativet med siffrorna 12-3. De regionala försöken röstades ner med en rösts marginal, med siffrorna 9-8. På torsdag 5.3 debatteras frågan i riksdagens stora sal, men också i Obs debatt på Yle Fem.

Läs också:
Twitterbloggen: Slaget om svenskan inte över