Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sommarjobbssedlar i Raseborg bekymrar ungdomsfullmäktige

Från 2015
skylt, sommarjobb?
Bildtext Många ungdomar väntar på besked om sommarjobb
Bild: Yle /Jennifer Granqvist

Ungdomsfullmäktige i Raseborg anser att sommarjobbssedlarna i staden förvränger konkurrensen bland ungdomarna.

Staden erbjuder en sommarjobbssedel till alla ungdomar i Raseborg som går ut årskurs nio i år. Sedeln är värd 400 euro.

Ojämlika ungdomar

I ett brev till stadsstyrelsen skriver ungdomsfullmäktige att ungdomarna försätts i en ojämlik situation då endast de som är födda år 1999 är berättigade till sommarjobbssedeln.

Ordföranden Teemu Björkqvist och vice ordföranden Sara Vanin anser i utlåtandet att även de som redan studerar på andra stadiet, det vill säga ungdomar födda år 1996 till 1998, också ska få en sommarjobbssedel.

Staden svarar

I stadsstyrelsens svar till ungdomsfullmäktige hänvisar man också till konkurrens bland tonåringar.

Yngre ungdomar har oftast svårare att hitta sitt första sommarjobb än vad äldre har.

Om staden delade ut sommarjobbssedlar till fyra årskullar samtidigt skulle de äldre tonåringarna förmodligen konkurrera ut de yngre. Då skulle syftet med att hjälpa ungdomar få sitt första sommarjobb inte nås.

Ett slag mot utslagning

Idén med sommarjobbssedeln är att motverka utslagningen av unga.

Sedeln ska underlätta ungdomar att få ett sommarjobb då det blir förmånligare för arbetsgivare att anställa sommarjobbare.

Ungdomarna ansvarar själv för att hitta sommarjobb. En arbetsgivare tar emot sedeln och fakturerar den till staden som sedan betalar 400 euro till företaget.

Staden har budgeterat 45 000 euro för sommarjobbssedlarna. Med den summan kan staden stöda 113 16-åringar.

Systemet är i bruk för första gången i Raseborg.