Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Feminism for dummies

Från 2015
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Virginia Woolf i Monk's House
Bildtext Virginia Woolf ville att kvinnor skulle få ett eget rum.
Bild: Creative Commons

Sitter du storögt och hör på medan dina kompisar diskuterar det problematiska i könskvotering? Himlar du med ögonen när någon nämner intersektionalitet och patriarkatet? Är du osäker på vem Simone de Beauvoir egentligen var och varför hon är en ikon? Ingen fara, jag finns här för dig!

Internationella kvinnodagen till ära ska vi ta en liten tillbakablick och gå igenom de där ikoniska feministerna alla borde känna till. Snabbt och slagkraftigt får du den viktigaste faktan så du kan imponera nästa gång du går på Astras feministfrukost!

Termer

Men vi börjar från början. Några små termförklaringar:

Feminism
En form av rörelse, eller egentligen en grupp av rörelser, som jobbar för social, politisk och ekonomisk jämställdhet mellan könen.

Feminist
En person som tror på social, politisk och ekonomisk jämställdhet mellan könen.

Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är.

Edith Södergran

De olika vågorna
Feminismens historia brukar delas in i första, andra och tredje vågen. De tidiga feministerna, före 1960-talet, brukar kallas första vågens feminister. Det var de som banade väg för rösträtt, användadet av byxor och andra - nu självklara - lagliga rättigheter för kvinnor.

Andra vågens feminister på 1960- och -70-talen lobbade för en ekonomisk och social jämlikhet mellan könen, men framför allt jobbade man kring sexual- och preventivfrågor. P-piller och aborträtt ansågs vara viktiga för att kvinnor kunde bli ekonomisk oberoende. Andra vågens feminister finns fortfarande i dag.

Tredje vågen lever sida vid sida med andra vågen. I den tredje vågens feminism har det kommit in nya grupper och man jobbar också för HBTIQA-personers rättigheter och jobbar kring intersektionalitet (se nedan). Tredje vågens feminister ifrågasätter genus och ser könsskillnader som något socialt konstruerat.

Intersektionalitet
En feministisk, social analysmetod där man ser kvinnor som annat än “bara” kvinnor. Till exempel: var står du i maktordningen om du är mörk kvinna i arbetarklassen eller homosexuell, handikappad kvinna? Intersektionalitet tar upp frågor som etnicitet, ålder och klass - vid sidan om genusskillnader.

Judith butler sa / kön är en imitation utan original / kön är en imitation utan original / ingen växer upp blå eller rosa / ingen växer upp under- eller överordnad.

Silvana Imam

Könsmaktsordning
Den teori som utgår från att det manliga könet står högre i rang än det kvinnliga, teorin kommer från patriarkatet som begrepp. Kallas också genusordning, på engelska gender system.

Patriarkatet
Patriarkat betyder ordagrant fadersvälde. Ett patriarkat är ett samhälle där äldre män har makten över kvinnor, barn och yngre män. När man talar om patriarkala strukturer syftar man på de delar av samhället där man anser att männen fortfarande står i en högre ställning och påverkar kvinnorna.

Matriarkat
Motsats till patriarkat, ett samhälle där mödrar och kvinnor har makten. Det finns få kända matriarkala samhällen men en del ursprungsfolk i Asien och Afrika har närbesläktade, moderscentrerade kulturer.

Normkritik
En norm är något som sitter i din ryggrad, en allmängiltig regel i samhället, till exempel att du inte hostar någon i ansiktet. Det finns också normer som anses vara skadliga som kritiseras, till exempel att det bara är kvinnor som får bära kjol. Normkritiska undervisningsmetoder vill lyfta fram de här “dåliga” normerna och ifrågasätta dem.

Likhetsfeminism - särartsfeminism
I likhetsfeminismen anser man att skillnaderna mellan könen är något socialt och kulturellt, inte att vi är födda olika. Särartsfeministerna i sin tur menar att könsskillnaderna är rent biologiska.

Personer

Det finns en mängd personer som genom åren jobbat med feminism och kvinnosaksfrågor. Här får du en snabbkurs i några av de viktigaste kämparna.

Mary Wollstonecraft (1759-1797)
Den första feministiska filosofen. Skrev Till försvar för kvinnans rättigheter 1792. Mamma till Mary Shelley.

Jeremy Bentham (1748-1832)
1700-talsfilosof som yrkade på laglig jämställdhet mellan könen. Anses också vara den första som försvarat homosexualitet i modern tid. Grundare av utilitarismen.

Emmeline Pankhurst (1858-1928) & Suffragetterna
Suffragetternas ledare. Suffragetterna var den grupp i Storbritannien som gick ut på gatorna och krävde rösträtt för kvinnor i början på 1900-talet. Emmeline nämns i sången Sister suffragette i Disneyfilmen Mary Poppins.

Minna Canth flyger med Norwegian
Bildtext Minna Canth på sitt flygplan.
Bild: norwegian.com

Minna Canth (1844-1897)
1800-talsförfattare som skrev mycket om kvinnor och arbetarklassen. Förbättrade finländska kvinnors utbilningssituation. Minna Canth-dagen, också jämställdhetsdagen, firas med flaggning den 19 mars. Minna finns avbildad på ett Norwegian-flygplan.

Quasim Amin (1863-1908)
Arabvärldens första feminist, egyptisk jurist. Levde i slutet av 1800-talet. Känt citat: “There is no doubt that the man's decision to imprison his wife contradicts the freedom which is the woman's natural right.”

Fredrika Bremer (1801-1865)
Kvinnorörelsens pionjär i Sverige, finskfödd. Skrev Hertha, den första feministiska romanen på svenska, som ledde till att ogifta kvinnor fick rätt att myndigförklaras. (Före det var kvinnor omyndigförklarade. Gifta kvinnor i Sverige fick rätt till myndighet från 1921.)

Simone de Beauvoir (1908-1986)
Fransk författare som skrev feministklassikern Det andra könet 1949. Myntade uttrycket “man föds inte till kvinna, man blir det”. Kilade stadigt med filosofen Jean-Paul Sartre, men valde att vara särbo. Fick sin lärarlicens indragen för att hon förförde sina kvinnliga studenter.

Kathleen Hanna tidigt 90-tal
Bildtext Kathleen Hanna under tidigt 90-tal.
Bild: Kärlek och anarki.

Kathleen Hanna (1968-)
Sångare i punkbandet Bikini kill. Var med och startade den feministiska punkrörelsen Riot grrrl. Under konserter uppmanade hon kvinnor att komma längre fram för att känna sig mer trygga och kunna uttrycka sig under spelningen. Är avbildad i dokumentären The punk singer.

Edith Södergran (1892-1923)
Stor finlandssvensk poet, har efter sin död 1923 satt en stor prägel på efterkommande lyrik. Upskattades postumt. Led i en stor del av sitt liv av tuberkulos, besökte många sjukhus och sanatorier. Var en ensam och mystisk kvinna. Skrev bland annat “det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är” och “jag ingen kvinna, jag är ett neutrum”. Hade en katt som hette Totti.

Valerie Solanas (1936-1988)
Skrev SCUM-manifestet 1968, som höjer det kvinnliga könet ovanom det manliga och yrkar på att männen ska utrotas. Radikal feminist. Sköt Andy Warhol och satt därefter tre år i fängelse. Diagnostiserades med schizofreni.

Gloria Steinem (1934-)
Ledare för den feministiska rörelsen i Amerika på 1960- och 1970-talen. Var med och grundade det liberalfeministiska magasinet Ms. Jobbar för kvinnors representation i medier. Var gift med Christian Bales pappa.

Gudrun Schyman.
Bildtext Gudrun Schyman framför FI:s logo.
Bild: TT / Lehtikuva

Gudrun Schyman (1948-)
Svensk politiker och grundare av partiet Feministikst initiativ. Känd för att göra feministiska “homepartyn”. Viktig politisk feministikon.

Virginia Woolf (1882-1941)
Engelsk författare som levde i början på 1900-talet. Skrev bland annat den långa feministiska novellen Ett eget rum där hon menar att kvinnor måste ha rätt till ekonomiskt oberoende från män. Citat: “En kvinna måste ha pengar och eget rum, om hon skall kunna skriva romaner”. Led av bipolär sjukdom och dränkte sig 1941.

Beyoncé (1981-)
Artist, affärskvinna och feminist. Använder i sin låt Flawless den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichies text We should all be feminists. En av världens mest inflytelserika kvinnor.

Judith Butler (1956-)
En av de första att prata om queerteori. Anser att könstillhörighet är konstruerat och bygger på språk. Har bland annat skrivit boken Könet brinner! Citeras i svenska rapparen Silvana Imams låt I min zon.