Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill vårda dina tänder i hemsoffan

Från 2015
Uppdaterad 04.03.2015 15:43.
Bildtext Centrums hälsostation kommer att bli en bekant plats för flera Lojobor.

Om några år tar munhygienisten inte emot patienter i ett kliniskt och ljust rum på en hälsostation. I stället kan tänderna vårdas i hemsoffan. Det här är endast en del av den enorma reformen som leder till nedskärningar i Lojovården.

Effektivering, centralisering och lönsamhet. De här är inte längre trendord, utan vardag inom social- och hälsovården i Finland. I Lojo kör man nu hårt på att minska antalet vårdenheter.

Grundtrygghetsnämnden i Lojo kan anses modig och drivkraftig. Som jämförelse kan tas frågan om skolor med färre än 100 elever ska läggas ner.

I går (3.3) godkände grundtrygghetsnämnden omfattande förslag på reformer som leder till att de flesta social- och hälsovårdstjänsterna endast finns i Lojo centrum. Virkby är en av de perifera stadsdelarna som drabbas hårt.

Vårdaren kommer hem till klienten och kan granska tänderna i klientens soffa.

Mottagningar för tand- och munvård utanför stadskärnan i Lojo ska stängas senast år 2020.

Enligt förslaget läggs munhälsovårdsmottagningarna i Virkby, Mäntynummi, Anttila, Ojamo, Karislojo och Sammatti ner.

Antalet munnar och tänder som behöver vård minskar ändå inte i Lojo. För att möta behovet av vård även i framtiden ska Lojo få en till större mottagning för tandvård.

Den ska placeras i centrum av staden.

Den nya mottagningen ska tillsammans med den befintliga Keskusaukio-tandkliniken vårda majoriteten av Lojobornas munnar och tänder.

Mottagningen i stadsdelen Oinola får fortsätta som en munvårdmottagning. Vid behov kan man också ge tandläkarvård på mottagningen.

Tandvård i vardagsrummet

Lojo har flera stadsdelar i periferin. Invånare i de utsatta stadsdelarna på glesbygden behöver nödvändigtvis inte resa till centrum för att få trygg vård. Grundtrygghetsnämnden vill införa så kallade pop up-mottagningar.

Det handlar om en mobil munhygienist som åker dit behovet finns. Vårdaren har med sig alla verktyg i en väska.

tandläkarstolen
Bildtext I framtiden finns de här redskapen i en väska.

Den mobila munhygienisten åker till personers hem, skolor, daghem och serviceboende för äldre. På varje ställe läggs upp en tillfällig vårdpunkt, till exempel i ett föreningshus.

- Vårdaren kommer hem till klienten och kan granska tänderna i klientens soffa, säger Maaret Laine (SDP), grundtrygghetsnämndens ordförande.

- I en skola i Karviainen i Salo har en munhygienist vårdat upp till fyrtio elever på en dag, forsätter Laine för att beskriva hur effektiv en mobil munhygienist kan vara.

Den mobila munvårdsenheten kostar mellan 5 000 och 20 000 euro. Det är ännu oklart hur många mobila mottagningar Lojo skaffar. Har Lojoborna behov av en tandläkare måste de ta sig till centrum.

Nämnden har också diskuterat större vårdbussar som används i norra Finland där avstånden är långa mellan byar. Med en prislapp på flera hundra tusen euro har en stad som Lojo inte råd med dem, enligt Maaret Laine.

Äldre bort från bädden

En annan stor reform berör hälsostationer. Allt börjar från Lojo centrums hälsostation. Avdelning 1, den så kallade bäddavdelningen, stängs. Klienterna flyttas i stället till serviceboende.

- På avdelningen finns många som väntar på en plats i ett serviceboende. De klarar sig inte hemma, men en hälsostation är inte rätt plats för äldre, säger Laine som jobbar som psykolog vid ungdomspsykiatriska polikliniken i Lojo.

Verksamheten i Virkby och Mäntynummi hälsostation flyttar i stället in till avdelning 1 i centrums hälsostaton. Läkarvården i Karislojo och Sammatti sprids ut till olika enheter. Kvar blir endast sjukvårdsmottagningarna.

De klarar sig inte hemma, men en hälsostation är inte rätt plats för äldre.

För att allt det här ska lyckas måste staden satsa mera på hemvården och så kallade hemsjukhus där läkare gör hembesök.

Hjärtljud i soffan

I dag har Lojo nio barn- och mödrarådgivningar, men efter reformen ska staden endast ha tre rådgivningar. Redan år 2017 ska antalet rådgivningar ha minskat till fyra. Rådgivningen i Virkby föreslås stängas. I planerna finns också mobila rådgivningar.

- Speciellt i slutskedet av graviditeten då det behövs många granskningar kan rådgivare göra hembesök, säger Laine.

Svensk service garanterad

I fjol gick 64 svenskspråkiga barn i åldern tre till sex till barnrådgivningen. Enligt Laine kommer svenskspråkiga familjer fortsättningsvis att få service på svenska.

Bildtext Gravida kvinnor i Lojo ska inte behöva resa alltför mycket.

- Familjer och barn ska få vård på sitt eget modermsmål. Man får förhandla med rådgivaren var mottagningen sker. Det finns också familjer som går till rådgivningar på andra orter än Lojo.

Siffrorna kommer senare

Vårdcirkusen är enorm. Det mesta inom social- och hälsovården i Lojo läggs om. Vad reformen kostar och hur mycket staden sparar är ännu förhöjt i dunkel.

Grundtrygghetsnämnden har inte fått i uppdrag att kalkylera kostnader och besparingar.Det är ändå redan klart att det gäller att vara långsiktig med stora reformer som den här.

- Det är helt klart att vi sparar, men hur mycket är ännu oklart. Besparingarna kommer inte i dag eller ens om fem år, utan på längre sikt, säger Laine och menar att man inte nu stirrar på siffror utan vill garantera vård av hög kvalitet även i framtiden.

Lojo stad måste spara som de flesta städer, men bakom reformen ligger en större makt.

Ordförande Laine hänvisar flera gånger till den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen. Reformen i Lojo är ingen självständig avstickare från den nationella reformen.

- Reformen kommer ändå inte att godkänna mindre enheter. På det här sätter försöker vi få tillstånd en "reformtät" lösning där Lojobornas röster har hörts.

En reform i den här skalan manglas flera gånger i olika grupper.

Grundtrygghetsnämnden kom alltså i går (3.3) med sina förslag. De här skickas nu tillbaka till den arbetsgrupp som koordinerar arbetet med servicenätverket.

Efter ett antal bollningar mellan arbetsgruppen, nämnden och stadsstyrelsen ska fullmäktige fatta beslut om reformen i höst.

Grundlagsutskottets uttalande om social- och hälsovårdsreformen den 19 februari 2015.
Bildtext Grundlagsutskottet i riksdagen lyckades inte ro i land "sote-reformen" i år.

Tidigare försök i stöpet

Det här är inte Lojo stads första försök att köra genom en ordentlig social- och hälsovårdsreform. Bara för två år sedan hade man klara planer på att lägga ned hälsostationer.

Bland politikerna fanns ändå inte modet och samarbetsvilja att genomföra reformen. Kommunalvalet år 2012 satte stopp för reformen.

Den här gången hoppas man på konkreta beslut före nästa kommunalval 2016. Dessutom kan politikerna och tjänstemännen få tilläggstid. Om den nya kommunallagen träder i kraft flyttas kommunalvalet till våren 2017.

- Förhoppningsvis underlättar det pressen en aning. Personligen hoppas jag ändå på att vi fattar beslut redan i höst. Annars kommer social- och hälsovårdsreformen och fattar egna beslut. Då kan vi inte längre göra något, säger Maaret Laine.

Läs också:

Lojo vill förnya all service
Permitteringar och skattehöjningar kan vänta i Lojo.