Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Över 100 offer för familjevåld visades på dörren

Från 2015
Uppdaterad 05.03.2015 10:21.
Skyddshem
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Förbundet för mödra- och skyddshem slår larm om det skriande behovet av fler skyddshemsplatser i huvudstadsregionen. Skyddshemmet i huvudstadsregionen, som ligger på Steniusvägen i Helsingfors, är det enda skyddshemmet i Helsingfors och Esbo och kan ta emot endast 10 familjer.

I fjol sökte sig 426 personer, varav största delen var barn, till huvudstadsregionens skyddshem. Under de senaste två åren har antalet hjälpbehövande vuxit med omkring en femtedel. Det här har lett till att personalen vid skyddshemmen oftare måste avvisa folk på grund av att platserna helt enkelt inte räcker till.

- Var femte person som inte har fått plats på skyddshemmet har i stället fått plats i Vanda. Till resten av de hjälpbehövande har vi reserverat platser så fort de har blivit lediga hos oss. En del har vi hänvisat till stadens socialskydd och barnskyddet, berättar Karola Grönlund som är chef för Huvudstadsregionens skyddshem rf.

Förra året fick 143 hjälpbehövande besked om att de inte får plats på skyddshemmet.

Vädjar till staten för mer pengar

Finland har förbundit sig till att följa Europarådets konvention om våld mot kvinnor. Enligt konventionen ska det finnas en skyddshemsplats per 10 000 invånare.

Det här betyder att det borde finnas 60 skyddshemsplatser i Helsingfors när det nu finns 10 platser för både Esbo och Helsingfors.

I början av året tog staten på sig finansieringsansvaret för skyddshemmen. Det här är en bra sak, tycker föreningarna, men det behövs mera pengar.

- De nuvarande anslagen räcker inte till att grunda nya skyddshem, säger Tuula Haatainen som är ordförande vid förbundet för mödra- och skyddshem.