Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Världsbladet fyller nittio år

Från 2015
Uppdaterad 06.03.2015 08:38.
Annonsbladet 90 år
Bildtext Annonsbladet fyller nittio år i år.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Vi kallar Annonsbladet för ”världsbladet” och dyker tidningen inte upp av någon anledning är torsdagen nog lite förstörd, det säger en av Annonsbladets cirka 4800 hängivna prenumeranter.

Andra läsare kallar tidningen för en fantastisk lokaltidning, tidningen där alla de viktiga lokala nyheterna finns och en tidning man verkligen ser fram emot att läsa varje vecka.

Folke Lindström, styrelseordförande i Förlags Ab Lindan, som ger ut Annonsbladet, blir märkbart rörd då han hör vilka omdömen om tidningen Yle Åboland snappat upp på byn.

- Det känns jättebra!

Inte ett minusresultat på nittio år

I år fyller Annonsbladet nittio år och kan bland annat stoltsera med att inte ännu en enda gång ha gjort ett minusresultat.

Annonsbladets redaktion i kimito
Bildtext Annonsbladets redaktion i Kimito.
Bild: Yle/Monica Forssell

Att tidningen lyckats behålla sina prenumeranter trots till exempel införandet av mervärdesskatt på tidningarnas prenumerationsavgifter år 2010 samt den kraftiga digitala utvecklingen förklarar Lindström dels med det förmånliga priset på bara 49 euro i året för tidningen och dels med att man lyckats hålla sig framme då det gäller tekniska lösningar och inte låtit kostnaderna för tidningen skena i väg.

Annonsbladet

  • Grundad 1925 av Theodor Helmer från Norrlångvik by i Kimito
  • Ges ut av Förlags Ab Lindan som också ger ut Sportpressen och City & Archipelago News
  • Ägs av familjen Lindström samt chefredaktör Michael Nurmi
  • År 2000 hade Abl 5200 prenumeranter
  • I dag har tidningen 4800 prenumeranter
  • Sju anställda

En annan orsak är att lokala nyheter helt enkelt intresserar.

Lokala nyheter intresserar mest

Annonsbladet innehåller annonser och artiklar om lokala angelägenheter i Kimitoöns kommun. Tidningen uppmärksammar kommunala beslut, föreningar, enskilda invånare och framför allt olika evenemang på ön.

- Vi har en låg tröskel och det är antagligen det som upplevs som så bra.

Varken Lindström eller tidningens chefredaktör Michael Nurmi tror att tidningen under de kommande tio åren kommer att ändra nämnvärt. Den digitala tidningen och webbsidan kommer förhoppningsvis att intressera allt fler yngre läsare men papperstidningen kommer inte att försvinna, tror Nurmi.

Michael Nurmi och Folke Lindström
Bildtext Michael Nurmi och Folke Lindström.
Bild: Yle/Monica Forssell

När det gäller tidningarnas framtid över lag är det också ofta de riktigt lokala tidningarna som lyfts fram som vinnare. Det ger framtidstro.

Samarbete viktigt

Förutom traditionell tidningsjournalistik är Annonsbladet och Förlags Ab Lindan aktivt med och både initierar och skapar händelser på Kimitoön. Bland annat medverkar förlaget och tidningen stort i festivalen September Open, man ordnar en populär fotbollsturné varje sommar, engagerar det lokala gymnasiet på olika sätt och så vidare.

Rollen som bevakare men samtidigt också skapare känns angelägen, intygar Lindström och Nurmi.

- Vi fungerar som en dynamo och försöker skapa förutsättningar för olika evenemang, säger Nurmi.

- Som mest nöjd är man då man öppnar torsdagstidningen och får en bilaga med till exempel gymnasieelevers skrivelser, en fotbollsbilaga eller något i samband med Baltic Jazz. Det är det här som visar att det finns aktivitet i bygden, förklarar Folke Lindström.