Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Planeringen av en ny bro till Pargas kör igång

Från 2015
Uppdaterad 03.02.2016 13:57.
Bild: Yle/ Peter Karlberg

Planeringen av en ny bro mellan S:t Karins och Pargas är i startgroparna. Nu väntar en lång process och vid NTM-centralen håller man tummarna för att den nya bron ska stå klar innan Rävsundsbron ger upp.

Nyligen sänktes hastighetsbegränsningen på Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins från 80 till 70 kilometer i timmen. Tidigare infördes ett minimiavstånd på 60 meter för den tunga trafiken. Enligt Jaakko Klang, trafiksäkerhetsingenjör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen, är man tvungen att införa begränsningarna för att trygga trafikeringen av bron.

Jaakko Klang vid NTM-centralen
Bildtext Jaakko Klang uppskattar att en ny bro kan stå klar 2030.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Trafiken har ökat och de bärande konstruktionerna är i dåligt skick. Att planera en ny bro är en lång process så för att vinna tid har vi infört begräsningarna, säger Klang.

Trafiken har ökat

Enligt Klang visar NTM-centralens granskningar att till exempel vattenisoleringar och ytmålningar är i bra skick. Däremot märks det i de bärande stålkonstruktionerna att bron har 50 år på nacken. Bron är planerad för den fordonsbelastning som rådde 1950-60-talet vilket var avsevärt mindre än i dag.

I dag kör nästan 11 000 fordon dagligen över bron och att den högsta tillåtna vikten för tung trafik hösten 2013 höjdes från 60 till 76 ton ökar belastningen på bron. Enligt Klang är målet med de nya trafikbegränsningarna att Rävsundsbron ska kunna trafikera tung trafik i åtminstone tio år till.

Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins
Bildtext Att högsta tillåtna vikten för tungtrafik höjdes från 60 till 76 ton ökar belastningen på bron.
Bild: Yle/ Peter Karlberg

Skärgårdsvägen är den enda förbindelsen till Åbolands skärgårds och inte minst Pargas industri är beroende av bron.

- Det är den enda väg vi har in och ut från Pargas så bron har en mycket hög prioritet. Det som är positivt är att vi har ett bra samarbete mellan kommunerna, NTM-centralen och industrin men visst är det fråga om konstgjord andning att sänka hastigheterna och införa minimiavstånd, säger Nordkalks vd Jarkko Kaplin.

Jarkko Kaplin, vd för Nordkalk
Bildtext Jarkko Kaplin önskar att bron ska prioriteras.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ny bro klar senast 2030

Vid NTM-centralen har man nu kommit igång med planeringen av en ny bro mellan S:t Karins och Pargas. Enligt Jaakko Klang lönar det sig inte att reparera bron efter som det skulle bli dyrare än att bygga en ny bro. Generalplaneringen av den nya bron har startat men enligt Jaakko Klang är man ännu bara i startgroparna.

- Att bygga en bro är en mycket lång process som omfattar bland annat miljökonsekvensbedömning, tillstånd av vattenlagen, planering av vägar och mycket mera, säger Klang.

Enligt Klang kommer det också i framtiden att behövs skild finansiering för fortsatt planerande och själva genomförandet av brobygget. NTM-centralens mål är att en ny bro ska stå klar senast 2030 då Rävsundsbron måste tas ur bruk.

Rävsundsbron

- Rävsundsbron är en hängbro som blev klar 1964
- Bron är 287 meter och den fria höjden är 11 meter
- Trafikmängden över bron är cirka 10 600 fordon per dygn. Av dem är cirka 610 tunga fordon.
- Under sommaren ökar trafikmängden med cirka 15 procent.

Kommer Rävsundsbron att hålla tills den nya bron står klar?

- Det kan jag inte ge ett direkt svar på. Det beror på hur de nya trafikbegränsningarna efterföljs, säger Klang.

Kan nya begräsningar bli aktuella?

- Vi kommer under våren att följa med läget och om slitaget på bron fortsätter blir vi tvungna att införa nya begränsningar. I värsta fall måste vi installera trafikljus på bron. Det skulle vara negativt för industrin så jag hoppas de nya trafikbegränsningarna tas i beaktande så vi kan undvika den situationen, säger Klang.

Också Nordkalks vd Jarkko Kaplin hoppas man kan undvika ytterligare begränsningar på Rävsundsbron.

- Redan i dagens läge tar det länge för den tunga trafiken att ta sig till Pargas. Blir tiden ännu längre är det fråga om vi kan ha fordon att komma till Pargas eller om vi måste leverera produkterna till andra order där kommunikationerna fungerar bättre, säger Kaplin.

Gällande tidtabellen tycker Kaplin att målet att den nya bron ska stå klar 2030 är i senaste laget.

- Bron måste prioriteras. Jag ser gärna att den nya bron är klar många år tidigare än så. Det handlar inte bara om industrin utan det är en säkerhetsfråga för alla människor som åker längs vägen, säger Kaplin.