Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Hatet mot judar gror i förorterna

Från 2015
Uppdaterad 06.03.2015 13:31.
Stefan Löfven deltar i solidaritetsmanifestation utanför synagogan i Stockholm 27.2.2015.
Bildtext Det här är bilden som officiella Sverige vill visa upp. Företrädare för olika religioner och politiker, här i mitten statsminister Stefan Löfvén, står upp mot antisemitism. Men i förorterna är verkligheten en annan.
Bild: EPA/HENRIK MONTGOMERY

Den kända debattören och socialdemokratiska politikern Nalin Pekgul tar till orda i debatten om antisemitism som i Sverige blossat upp på allvar efter terrordådet i Köpenhamn. Nalin Pekgul, som har en stark förankring i stockholmsförorten Tensta där hon själv är uppväxt, är bekymrad över hur antisemitism frodas bland unga muslimer i Sverige.

Nalin Pekgul redogör i en krönika i tidningen Expressen för hur bilder på Adolf Hitler och olika citat rörande förintelsen cirkulerar bland unga muslimer i Stockholm. Hon konstaterar att innan hitlerbilder och antisemitiska uttalanden hamnar på en tolvårings mobil måste materialet vara ganska vida spritt.

Nalin Pekgul har redan tidigare påtalat och kritiserat att muslimska föreningar och sammaslutningar i Sverige som många gånger stöds med skattepengar i åratal har bjudit in talare som gjort sig kända för antisemitiska uttlalanden.Låt vara att uttalandena inte alltid är gjorda vid det tillfällen då de framträtt hos de svenska föreningarna. Men att de här talarna bjuds in när det är känt vad de står för är illa nog, menar Nalin Pekgul och anför följande exempel:

Citat ur Expressen 5.3.2015

1. "Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende."
Detta sades i tv-kanalen al-Jazeera (28/1-09) av Yusuf al-Qaradawi, som redan 2003 bjudits in till en konferens i moskén vid Medborgarplatsen.
2. "Hela det judiska folket är kombattanter. Gud har gjort det till en plikt att bekämpa dem och bedriva jihad emot dem."
Detta har sagts av schejk Mohammad Rateb Al-Nabulsi (23/4-01)  , som är en välkänd demagog. Han har bjudits in som talare av Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd.
3. Att "judar i samband med påsken begår ritualmord på kristna och använder deras blod i det osyrade brödet." Citatet kommer ifrån Salah Sultan i Hamas tv-kanal al-Aqsa (31/3-10).
4. "Judarna /…/ kontrollerar de mesta av de internationella medierna" yttrade Ragheb Al-Serjany på sajten islamstory.com (13/10-10) .
Islamiska förbundet  bjöd in dem båda till en  konferens i Stockholm den 31/3-10.

Inte bara muslimska organisationer

Enligt Nalin Pekgul finns det även exempel på hur politiska partier och organisationer, hon nämner Miljöpartiet och socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU, har bjudit in talare som visat sig ha yttrat antisemitiska åsikter.

Debatten om vad som sägs och av vem i sammankomster som organiseras av islamiska föreningar i Sverige blossade först upp efter terrordådet den 11 september 2001 i New York och krigen i Afghanistan och i Irak. Då gällde det talare som anklagades för att försvara terrorism som metod och för att rättfärdiga begångna terrordåd som till exempel 9/11. Måltavlan var då i första hand USA.

Hatet mot Israel spiller över på judar

Att det finns en utbredd antisionism, det vill säga kritik mot staten Israel, bland muslimer i Sverige har likaså diskuterats tidigare. Bland andra har Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundsson påtalat exempel på antisemitism bland muslimer på sin blogg. Att hatet mot Israel också spiller över på judar i Sverige och i vilken utsträckning det sker är något som nu, efter terrordådet i Köpenhamn, har fått större uppmärksamhet.

I debatten har de som oroar sig för en tilltagande antisemitism i Sverige å sin sida blivit ifrågasatta, som fallet med författaren och journalisten Jan Guillous omtalade krönika visar.