Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Puberteten kommer allt tidigare

Från 2015
Uppdaterad 06.03.2015 12:41.
pubertet
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Barn och unga kommer i puberteten allt tidigare i Europa. Utvecklingen syns allra tydligast bland flickorna.

En ny europeisk undersökning pekar på att barn börjar visa tecken på pubertet i allt yngre ålder. Detta syns bland annat i Danmark, i synnerhet hos de danska flickorna. Också i Finland tar föräldrar sina flickor till läkaren på grund av tidig pubertet.

Det finns inte systematisk forskning kring de finländska flickornas pubertetsstart, men på Barnkliniken vid HUCS har antalet remisser till pubertetsundersökningar ökat de senaste åren.

Man talar om en tidig pubertet när barn under 8-års ålder visar tecken på pubertet. Också om menstruationen börjar före 10,5-års ålder anses puberteten vara för tidig. Man räknar med lite mindre strikta gränser om föräldrarna själva varit tidiga i sin utveckling.

- Orsakerna till en tidig pubertet ska alltid utredas. Ibland ligger en sjukdom bakom utvecklingen, men för största delen är det ändå inte fallet, säger professor Taneli Raivio vid Barnkliniken.

En tidig pubertet förekommer hos 2,5 procent av flickorna i Finland.

Gränserna för en för tidig pubertet.
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Vad orsakar den tidiga puberteten?

Sedan 1800-talet har flickorna fått sin menstruation i allt yngre ålder. När den allmänna hälsan och näringen blev bättre började också puberteten tidigare.

Men trots att vår näring egentligen inte har förändrats sedan 1970-talet, tidigareläggs puberteten alltjämt i vissa europeiska länder.

En orsak till det är att övervikt bland barn blivit vanligare, exempelvis i Finland har antalet överviktiga barn fördubblats på 20 år. På 2000-talet är var femte flicka överviktig eller fet.

Raivio berättar att en tidig pubertet också är vanligare hos barn som fötts små i förhållande till graviditetsveckan och hos adopterade barn. Orsaken vet man inte, men sambandet har upptäckts både i Finland och utomlands.

- Stress som upplevs tidigt kan ha med saken att göra, säger Raivio.

Orsaken kan också finnas i vår omgivning. Vissa kemikalier, som mjukgörare i plast, har pekats ut som hormonrubbande.

- Vi lever mitt bland kemikalierna, och mängden kemikalier minskar åtminstone inte. Att man utsätts för kemikalier har säkert med saken att göra, säger Raivio.

Menstruationen börjar allt tidigare för flickor.
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Barnet är ändå bara ett barn

En för tidig pubertet har tidigare kopplats till vissa hälsorisker, som ökad risk för bröstcancer och typ 2-diabetes. Men i den senaste undersökningen syntes inte ett samband mellan flickor i tidig pubertet och dessa hälsorisker.

En förtida pubertet kan också ge upphov till sociala problem, som tidigare sexuella upplevelser och depression. Familjens inställning till ett barns förtida pubertet har en stor betydelse för hur barnet själv upplever sin utveckling.

Enligt Raivio är det allra viktigaste att inse att ett barn fortfarande är ett barn, trots att kroppen utvecklas.

- I vissa familjer är man väldigt orolig över den tidiga puberteten. Men om det inte är en sjukdom eller något annat som man måste ta itu med som ligger bakom utvecklingen, så borde familjen och hälsovårdspersonalen stöda barnets normala utveckling, säger Raivio.

Laura Savolainen, Yle Uutiset