Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klart ja för fortsatt skolsvenska

Från 2015
Uppdaterad 06.03.2015 16:47.
Lärare skriver på tavlan
Bild: Yle

Riksdagen har förkastat medborgarinitiativet om att göra svenskan till ett valfritt läroämne på alla utbildningsstadier med rösterna 134-48. Däremot ska det nu utredas möjligheterna att läsa ryska i östra Finland.

I den andra omröstningen, som gällde regionala försök för för att utvidga språkutbudet i skolan så att det andra nationalspråket inte är obligatoriskt, föll rösterna 93-89 för regionala försök. Det här innebär att man ska utreda de lagstiftningsmässiga förutsättningarna att läsa ryska istället för svenska i östra Finland.

Över 60 000 finländare har skrivit under medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan. Under torsdagen debatterade riksdagen skolsvenskans framtid. Debatten gick het.

Alla sannfinländare emot

Av de samlingspartistiska ledamöterna röstade 39 för fortsatt obligatorisk skolsvenska och en emot. Av de socialdemokratiska ledamoterna röstade 35 för fortsatt obligatorisk skolsvenska och 3 emot. Av Centerns riksdagsledamöter röstade 23 för och 7 emot.

Inom Vänsterförbundet föll rösterna 11-1, och i De gröna 9-1.

Samtliga 33 sannfinländska riksdagsledamöter röstade emot en fortsatt obligatorisk skolsvenska. Alla sex kristdemokratiska ledamöter röstade i sin tur för. Alla SFP:s riksdagsledamöter röstade som väntat för ett fortsatt obligatorium.

I den så kallade Vänstergruppen fick vardera sidan en röst och den enda riksdagsledamoten i partiet Förändring 2011 röstade emot obligatorisk svenska i skolan.

Så här röstade riksdagen om (obs!) de regionala försöken:

En ja-röst (grönt) innebär att ledamoten röstade för utskottets förslag om att alla barn också i fortsättningen ska läsa svenska i skolan och en nej-röst (rött) att ledamoten röstade för att utreda regionala försök. Grå färg betyder att ledamoten inte var närvarande.

Svenska Finlands Folkting säger sig vara lättat över resultatet i omröstningen om obligatoriet, men är bekymrat över vad de regionala försöken kan leda till.

- Visst känner jag oro för konsekvenserna av de regionala försök som riksdagen nu har bett regeringen att utreda, och som eventuellt införs. Regionala försök leder till att de som inte läser svenska försätts i en sämre ställning senare i livet med tanke på utbildningsmöjligheter och också med tanke på framgång i arbetslivet, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin i ett pressmeddelande.

Finskhetsförbundet uttrycker besvikelse över att riksdagen förkastade medborgarinitiativet. Samtidigt välkomnar förbundet beslutet om regionala försök. Förbundets ordförande Sampo Terho talar i ett pressmeddelande om en partiell framgång även om huvudmålet inte uppnåddes. Terho säger att Finskhetsförbundet kommer att fortsätta att driva på att svenskan görs till ett valfritt läroämne.

Utskott: Frivillig svenska kan leda till bristande jämlikhet

I sitt betänkande i februari skrev riksdagens kulturutskott bland annat att studier i svenska är en integrerad del av utbildningspolitiken i Finland. Ett plötsligt slopande av obligatorisk svenska kunde enligt utskottet också leda till bristande jämlikhet i fråga om utbildning.

Enligt kulturutskottet skulle slopandet av obligatoriet inte heller nödvändigtvis innebära att valfriheten ökar när det gäller språkstudier eller att flerspråkigheten främjas; i stället kan det snarare minska språkstudierna.

Den frivilliga svenskan i studentskrivningarna har till exempel inte lett till att fler skulle läsa svenska eller andra språk. Läs utskottets betänkande i sin helhet här.

Läs också:
Stefan Wallin: "Nu kan motståndarna lägga planerna i en mörk malpåse"
"SFP borde våga blicka framåt"
Matti Viialainen: "Jag är inte rädd för regionala försök"
Är regionala försök början till slutet för skolsvenskan?
Twitterbloggen: Samlingspartiet tiger om skolsvenskan

Diskussion om artikeln