Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nordkalk: Naturskyddsområde äventyrar verksamheten på Gotland

Från 2015
Dagbrott i Pargas.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Kalkindustriföretaget Nordkalk riktar hård kritik mot förslag till nya Natura 2000-områden på Gotland och ser det som ett allvarligt hot mot företagets verksamhet på ön.

Enligt Nordkalk är det merparten av företagets mark på norra Gotland som berörs av Länstyrelsens förslag. Om förlslaget godkändes skulle det omöjliggöra Nordkalks planerade täkt i Bunge och äventyra företagets fortsatta verksamheten på Gotland, säger projektchef Håkan Pihl.

Det är hårda anklagelser Nordkalk riktar mot länstyrelsen i Gotlands län. I ett pressmeddelande skriver Nordkalk bland annat att förslaget på utvidgade naturskyddsområden "uppvisar stora brister i både objektivitet och saklighet" och att det vetenskapliga underlaget som förslaget utgår ifrån är "bristfälligt, icke-transparent och delvis felaktigt".

Från Nordkalks sida tolkas förslaget dessutom som ett försök att påverka rättsprocessen angående Bungetäkten. Nordkalk fick ett ja på sin ansökan om ett nytt stenbrott vid Ducker i Bunge på Gotland ifjol men domen överklagades. Bungemålet behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen. Enligt Phil ska målet avgöras i mitten av april.

Torsdagen 5 mars var sista dagen att lämna in utlåtanden gällande förslagen på nya Natura 2000-områden på Gotland. Länsstyrelsen ska skicka förslagen till Naturvårdsverket för beredning senast den 27 mars 2015.