Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

SVT: Katastrofala betyg i många svenska skolor

Från 2015
Uppdaterad 09.03.2015 11:54.

I Sverige är situationen akut i många skolor som tar emot nyanlända flyktingar, rapporterar SVT.

Antalet flyktingar som anländer till Sverige väntas öka i år, och samtidigt ökar oron över att flyktingbarnen inte får sin lagliga rätt till utbildning under samma förutsättningar som andra barn.

I många kommuner bosätter sig nyanlända flyktingar i områden med en redan hög andel invandrare, och många av skolorna i de här områdena har mycket låga betygsresultat.

Av de tio skolor i landet som hade lägst betygsresultat ifjol var nio skolor sådana där den absoluta majoriteten av eleverna hade invandrarbakgrund. Andelen elever med invandrarbakgrund var mellan 80 och 99 procent i de skolor med sämst resultat.

Många hamnar utanför arbetsmarkanden

Det finns 15 grundskolor i Sverige där hälften eller fler av eleverna går ut nian utan gymnasiekompetens. Allra sämst resultat hade Rågsvedsskolan i Stockholm där bara en fjärdedel av eleverna fick gymnasiekompetens ifjol.

Konsekvensen av det segregerade svenska skolsystemet blir att en del av befolkningen saknar möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Nihad Bunar, professor i barn-och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

Många är överens om att det krävs väldiga resurser i form av till exempel specialpedagoger, studiehandledare och hemspråkslärare för att kvaliteten ska förbättras i de utsatta skolorna.

Diskussion om artikeln