Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lönegapet växer bland unga - kvinnans euro är nu 83 cent

Uppdaterad 09.03.2015 13:25.
Löneskillnaderna är kvar

Arbetslivet har förändrats men inkomstklyftan mellan könen har inte minskat, snarare tvärtom. Det visar en undersökning som Social- och hälsovårdsministeriet har låtit göra.

Undersökningen granskar den privata sektorn och är ett samarbete mellan Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Löntagarnas forskningsinstitut och Statistikcentralen.

Kvinnans euro är i dag ungefär 83 cent.

Forskarna slår fast att arbetslivet fortfarande är kraftigt uppdelat i manliga och kvinnliga yrken trots att det skett vissa förändringar i yrkesstrukturerna.

De här förändringarna har minskat löneskillnaden mellan kvinnor och män en aning, men lönerna är fortfarande långt i från jämlika. Social- och hälsovårdsministeriet har haft som mål att minska löneklyftan mellan kvinnor och män till 15 procent fram till i år, men det har misslyckats. Kvinnans euro är i dag ungefär 83 cent.

Unga kvinnor mest utsatta

Unga kvinnor kommer in på den privata arbetsmarknaden med högre examina än tidigare, och högre utbildning än männen. Trots det har deras position inte förbättrats.

Tydligast kommer lönegapet fram då det gäller unga kvinnor. De unga kvinnliga löntagarnas utbildningsnivå har stigit klart mer än männens, men det syns inte i karriär- och löneutvecklingen.

Det här är oroande, enligt rapporten. Unga kvinnor kommer in på den privata sektorn med högre examina än tidigare och med högre utbildning än männen. Trots det har deras position på den privata marknaden inte förbättrats.

Bland unga arbetstagare har löneklyftan mellan könen snarare vuxit än minskat.

I äldre åldergrupper är kvinnornas läge aningen bättre. Då kvinnornas utbildningsnivå har stigit har de också fått det lättare att få jobb som förmän. Det här har i sin tur minskat inkomstklyftan mellan kvinnor och män en aning i de här ålderskategorierna, slår undersökningen fast.

Allt fler kvinnor jobbar deltid

Då fler kvinnor än män har deltids- eller tidsbundna jobb bromsar det upp strävandena efter jämlika löner.

I Finland har arbetsmarknaden varit exceptionellt segregerad i flera årtionden. Uppdelningen mellan manliga och kvinnliga yrken är tydlig och där har det inte skett någon förändring. Det här syns också på lönerna.

Då bland annat deltidsjobb blivit vanligare har löneskillnaderna mellan könen ökat. Då fler kvinnor än män har deltids- eller tidsbundna jobb bromsar det upp strävandena att nå jämlika löner.

Det är meningen att rapportens resultat ska utnyttjas i arbetet med att uppnå jämställdhet och lika lönenivå.

Regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma program för lika löner tar slut i slutet av mars. Nu pågår förhandlingar om hur arbetet ska fortsätta.