Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Idén om en EU-armé får skeptiskt mottagande

Från 2015
Uppdaterad 09.03.2015 23:11.
En bild på EU:s flagga.

En orealistiskt papperstiger, men också en bra diskussionsöppning. Så säger Finländska beslutsfattare och experter om idén om en EU-armé.

Det var EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker som kom med förslaget om en EU armé på söndagen. President Sauli Niinistö hakade genast på, och gick ut och stödde tanken. Också försvarsminister Carl Haglund (SFP) sade att han tycker att idén är intressant ur finländskt perspektiv och att saken bör diskuteras.

Tuomioja: Ingen beredning, inga beslut och ingen enighet

Erkki Tuomioja
Bildtext Erkki Tuomioja

Bland finländska politiker och försvarsexperter är skepticismen ändå utbredd. En av de återhållsamma är utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP). Enligt Tuomioja har EU ingen som helst beredskap att upprätthålla en gemensam armé. EU-trupper är helt enkelt inte realistiska just nu, säger han.

– Det har länge varit EU:s långsiktiga mål. Det finns ändå ingen beredning och inga beslut, och knappast någon enighet heller. Det blir inget konkret de närmaste åren, bedömer Tuomioja.

Han säger ändå att det är en bra diskussionsöppning som för EU:s gemensamma försvarspolitik framåt.

En EU-armé skulle inte ersätta de nationella arméerna, utan det skulle bara bli frågan om gemensamma truppförband, bedömer han.

EU har 28 medlemsländer. 22 av dem hör till Nato. De här ländernas försvarslösning är Nato, entydigt.

― Jussi Niinistö

"Ska vi skapa en armé av papperstigrar?"

Försvarsutskottets ordförande, sannfinländaren Jussi Niinistö, är snabbare än Lucky Luke då han skjuter ner Junckers arméidé.

Det är ingen försvarslösning för Finland, och har överhuvudtaget ingenting med realiteter att göra, slår Niinistö fast. Som första motivering lyfter han fram Nato.

- EU har 28 medlemsländer. 22 av dem hör till Nato. De här ländernas försvarslösning är Nato, entydigt.

Natoländerna vill knappast ha nya försvarsstrukturer som överlappar dem som redan finns, och speciellt inte i det nuvarande ekonomiska läget, slår Niinistö fast.

Bildtext Jussi Niinistö

Han riktar också hård kritik mot EU:s nuvarande stridstrupper, som främst är till för krishantering.

- De där ökända stridstrupperna - de har aldrig använts, utan man har skapat en papperstiger för att ge yrkesarméerna en vilopaus. Ska vi nu skapa en armé av papperstigrar?

Enligt Jussi Niinistö är det missnöjet med EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik som ligger bakom Junckers utspel.

- Till exempel medlingen i Ukrainakrisen har inte skötts av EU utan av Tysklands och Frankrikes ledning, påpekar han.

Soini: EU-politiken ger inga uppmuntrande resultat

Jussi Niinistös partiordförande inom Sannfinländarna, Timo Soini, blir inte heller i eld och lågor av idén om en EU-armé.

- Om vi ser på resultatet av EU:s gemensamma politik, till exempel den monetära unionen, så uppmuntrar det nog inte mig att få till stånd en gemensam EU-armé, säger Soini.

Enligt Soini är arméidén förhastad. Enligt honom har EU alltid fungerat bäst som en ekonomisk- och frihandelsunion.

En politisk evighetsmaskin - nu Ukrainakrisens följder

seppo kääriäinen
Bildtext Seppo Kääriäinen tycker ordet armé ger fel bild

Två av riksdagens veteranpolitiker påpekar att frågan om ett gemensamt EU-försvar och EU:s säkerhets- och utrikespolitik är en evighetsmaskin.

Enligt viceordföranden för riksdagens utrikespolitiska utskott, Pertti Salolainen (Saml), är det krisen i Ukraina som har fört upp frågan på agendan. Han säger att försvarsdiskussionen är välkommen.

- Det är bra att man börjar fundera på det här, för rent ut sagt så har EU:s solidaritet varit lite vag, säger Salolainen, som också han påpekar att förhållandet till Nato är nyckelfrågan.

Försvarsutskottets viceordförande, Centerns Seppo Kääriäinen, säger också han att försvarsdiskussionen är på sin plats, men att idén om en gemensam armé fortfarande är avlägsen.

- Nato har ju inte heller någon armé. Dessutom håller Nato på med många olika samarbetsprojekt just nu, så ordet armé här är lätt missvisande.

Forskare: Orealistiskt projekt - Ukraina ligger i bakgrunden

Tuomas Iso-Markku är forskare i säkerhets- och försvarsfrågor vid Utrikespolitiska institutet. Hans specialområden är Finlands EU-politik, Tysklands politik och EU-institutioner.

EU:s gemensamma försvar är en eldfängd och svår fråga. EU:s krishanteringstrupper är ett exempel på det här.

Iso-Markku säger, precis som försvarsutskottets ordförande Jussi Niinistö och utrikesminister Erkki Tuomioja, att en gemensam EU-armé är ett orealistiskt projekt. Han tror att Juncker kom med förslaget för att få fart på diskussionen.

- Den bakomliggande orsaken är givetvis Ukraina.

- Om EU-armén skulle bli verklighet måste Finlands lagar göras om, speciellt om EU-armén helt eller delvis skulle ersätta de nationella försvaren. Försvarsmakten strukturer skulle också få sig en ordentlig omvandling, säger Iso-Markku.

Han påpekar att EU:s gemensamma försvar är en eldfängd och svår fråga. EU:s krishanteringstrupper är ett exempel på det här. Trupperna som alltså aldrig har använts.