Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flera avhopp från styrelser i Karleby

Från 2015
Uppdaterad 10.03.2015 15:31.
Karleby hamn
Bild: Karleby hamn

I Karleby avgår hälften av ledamöterna i de nya styrelserna för hamnen och energiverket. De lämnar sina poster två månader efter att de blev valda.

Totalt är det fem personer som avsäger sig uppdraget.

Styrelserna valdes för att leda de bolag som bildades vid årsskiftet, men medlemmarna krävde högre arvode än de 90 euro per möte som Karleby utlovade.

Nu meddelar fem av styrelsemedlemmarna att de avgår.

- De meddelade att de avgår, men gav inga motiveringar till varför, säger stadsstyrelsens ordförande Veikko Laitila (C).

Framställdes som snåljåpar

Bo Eklund lämnar sitt uppdrag som ordförande i energiverkets styrelse. Han säger att diskussionen kring arvodet bara var en sak bland flera. Han uppskattar inte hur ärendet behandlats i offentligheten och säger att styrelsemedlemmarna framställdes som snåljåpar i media.

- Det var inte arvodet som var den största frågan, det var bara en droppe i havet, säger Eklund.

Eklund vill inte berätta mera om orsakerna till sitt beslut, men säger att han inte såg någon annan utväg.

- Om vi inte kommer till en överenskommelse mellan ägare och styrelse så är det dags att avgå.

"Pengarna är orsaken"

Reino Herlevi (C) i stadsstyrelsen säger att han inte har hört några motiveringar till avhoppen, men drar slutsatsen att det handlar om arvodena.

- Jag ser ingen annan orsak, säger han.

Samtidigt är Herlevi beredd att höja arvodet. Enligt honom har en bolagsstyrelse så stort ansvar att de är värda mer än 90 euro per möte. Åtminstone när det gäller vinstbringande stora bolag som hamnen.

- Man måste kunna betala för ansvaret. Och för en euro får man en euros person, för två euro får man två euros person.

Staden la näsan i blöt?

Marlén Timonen (SFP) i stadsstyrelsen är inne på samma linje som Bo Eklund. Enligt Timonen har staden har haft för strikt ägarstyrning.

- Har de fått frihet och möjlighet att utveckla aktiebolagen? Har styrningen från stadens, ägarens, sida varit för strikt? Om de ser att de inte har möjlighet att påverka så tror jag de har dragit sina slutsatser och tackat för sig, säger Timonen.

Reino Herlevi håller inte med. Styrelserna har suttit i ungefär två månader.

- Staden har inte ens hunnit med någon ägarstyrning ännu, säger Herlevi.

Från 90 till 400 euro?

Stadsstyrelsen i Karleby valde på måndag kväll i stället tjänstemän till styrelserna. Enligt Laitila är ärendet slutbehandlat i och med det.

Karleby beslöt i januari att ge styrelseledamöterna 90 euro per möte. Några veckor senare, efter protester från ledamöterna, lade stadsdirektör Antti Isotalus fram ett förslag som skulle ha gett ledamöterna 400 euro per möte. Det röstades ner av koncern- och stadsutvecklingssektionen.

John Hagnäs och Tom Niemi vill inte kommentera varför de avgår. De säger båda att det är bolagets interna angelägenheter.

De här ledamöterna avgår:
Bo Eklund (energiverket)
Mikko Rintamäki (energiverket)

Tom Niemi (hamnbolaget)
Osmo Sippola (hamnbolaget)
John Hagnäs (hamnbolaget)

Läs också:
90 euro per möte får räcka i Karleby
90 euro per möte duger inte i Karleby