Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rektor får mer efter olaglig uppsägning

Från 2015
Uppdaterad 10.03.2015 13:07.
Korsholms högstadium
Bild: Yle/Amanda Bieber

Högstadierektorn Vivan Danielsson i Kristinestad är nu tillbaka i tjänst. Hon kommer att få mera pengar på grund av att hon blev olagligt uppsagd.

Rektor Vivan Danielsson har rätt att få semesterpenning och lediga dagar för den semester som hon tjänade in under tiden hon var avsatt från sin tjänst. Det handlar om åren 2012 - 2014. Det konstaterade stadsstyrelsen i Kristinestad på sitt möte på måndagen

Efter sportlovet återkom Danielsson till sin arbetsplats på svenska högstadieskolan. När hon återfick sin tjänst hade hon varit avsatt i dryga tre år, efter att hon utan laglig grund blev uppsagd.

Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt utslag i november att häva stadsstyrelsen beslut från 2011 om att säga upp rektorn.

Fler yrkanden

Efter att stadsstyrelsen i december tog beslut om att återställa tjänsteförhållandet samt betala löner och förmåner retroaktivt, har Danielsson kommit med ytterligare yrkanden.

Bland annat har Danielsson även rätt att få semesterpenning i enlighet med den semester som hon har tjänat in.

Därtill får hon ta ut de intjänade semesterdagarna som sparledigt. Det blir sammanlagt 76 dagar, som tas ut vid en tid som Danielsson och arbetsgivarens representant kommer överens om.

Förvaltningsuppgifter

Vivan Danielsson yrkade också i en skrivelse i januari på att få ersättning för de övergripande skolförvaltningsuppgifterna under tiden hon var avsatt. Stadsstyrelsen avslog yrkandet på sitt möte i går.

Skolförvaltningsuppgifterna ingick i tjänsteförhållandet som rektor. Det var inte fråga om ett separat tjänsteförhållande. Rektorn fick 200 euro per månad för de extra arbetsuppgifterna.

Trots att staden inte hade någon juridisk skyldighet att betala ut de uteblivna arvodena för skolförvaltningsuppgifterna, har stadsstyrelsen ändå betalat ut dem för den tid som ärendet var anhängigt i Vasa förvaltningsdomstol.

Rättegångskostnader

När det gäller Vivan Danielssons yrkande på dröjsmålsränta för den uteblivna lönen och yrkande på att kommunen ska betala också tidigare rättegångskostnader år 2010 beslöt stadsstyrelsen återremittera punkterna för tilläggsutredningar.

Utgifterna för löner och förmåner uppgår till omkring 250 000 euro. Vad de övriga yrkandena kommer att innebära i tilläggskostnader finns ännu inga kalkyler på, eftersom ärendet inte blev helt avgjort på mötet i måndags.

Stadsstyrelsen sammanträder igen nästa måndag, den 16.3.

Problem i arbetsmiljön

Rektor Danielsson fick en varning i augusti 2010, då hon uppmanades förbättra sitt ledarskap. Åtgärder gjordes för att förbättra arbetsmiljön på högstadieskolan. Utredningar visade att utvecklingen gick åt rätt håll.

Uppsägningsbeslutet 2011 hänvisar till sådant som hade hänt före varningen. Beslutet togs också innan man bedömt om arbetsmiljön och ledarskapet hade förbättrats.

Staden hade inte kommit med någon konkret orsak till uppsägning som skulle ha inträffat efter att rektorn fått varningen.

Högstadierektor i Kristinestad fick rätt