Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Seniorboende vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö

Från 2015
Uppdaterad 10.03.2015 14:54.
Illustration över ändring av detaljplanen för Evangeliska folkhögskolan i Hangö
Bildtext Arkitektbyråns skiss över området vid Evangeliska folkhögskolan
Bild: Arkitektbyrå Stephan Horn

Evangeliska folkhögskolans huvudbyggnad i centrum av Hangö skyddas. Däremot kunde kanslibyggnaden ersätts med ett våningshus för seniorer.

Det föreslår markägaren som har gett en plankonsult i uppdrag att göra upp ett utkast till ändring av detaljplan för området.

Det skulle finnas 26 seniorbostäder i det nya våningshuset vid Rådmansgatan. Den nuvarande kanslibyggnaden kunde flyttas till en annan plats i Hangö.

Målet är att den gamla huvudbyggnaden ska bli ett servicecentrum för seniorerna. Det ska också vara möjligt att ordna kurs- och konferensverksamhet i byggnaden.

Flygelbyggnaden rivs

Den fukt- och mögelskadade flygelbyggnaden skulle rivas och ersättas av ett nybygge.

Internatet ska också i framtiden vara inkvarteringsbyggnad för kurscentret. Det ska vara möjligt att utvidga byggnaden.

Planen snart till påseende

Plankonsulten, arkitektbyrå Stephan Horn, har gjort ett utkast till ändring av detaljplan för Evangeliska folkhögskolan. Både den historiska miljön och den nya K-supermarketen har beaktats då planerna har gjorts upp.

Hangö miljönämnd ska på onsdag (11.3) ta ställning till att lägga fram planen till påseende. Då kan myndigheter och samfund också lämna in sina utlåtanden.

Arbetet med att ändra detaljplanen för området vid Evangeliska folkhögskolan påbörjades år 2013.