Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Minst tio anställda ska bort från Katternökoncernen

Från 2015
Uppdaterad 11.03.2015 10:20.
Katternö Group har sitt huvudkontor i översta våningen i Campus Allegro
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Inga personalminskningar skulle ske i samband med fusionen av Jakobstads Energiverk och Herrfors Ab. Men nu pågår förhandlingar och pejlingar om minskningar i personalstyrkan.

Katternö Groups vd, Stefan Storholm, sade i samband med fusionen i höstas att det finns plats för alla i den nya organisationen som blev verklighet från årsskiftet.

Verkligheten blev en annan, de första diskussionerna med facket om personalminskningar fördes redan den 3 februari och har fortsatt sedan dess. Målet är att minska personalen med 10-15 personer i det här skedet men det skall uppenbarligen ske med frivilliga arrangemang. Följande datum för diskussioner är den 23 mars.

VD Stefan Storholm kommenterar i princip inte de pågående diskussionerna men säger att i alla fall att han inte hade all detaljkunskap i höstas när han kom med sitt uttalande.

"Personalen är indelad i a- och b-lag"

Personalen på gamla Jakobstads Energiverk vågar inte och vill inte kommentera läget offentligt. En anställd talar ändå om att de blir behandlade som ett b-lag i jämförelse med den övriga personalen inom koncernen. Många på energiverket är också rädda för att personalminskningarna i första hand skall drabba dem och inte koncernens övriga personal i lika hög grad.

Hittills har diskussionerna bara förts med förtroendemännen. Mikael Peldan som representerar de som jobbar ute på fältet med elnätet är också fåordig om läget. Det är känsligt för tillfället och han vill inte störa förhandlingssituationen.

- Nu pejlas intresset för pensionsröret bland de anställda, säger Peldan.

De som kommer i fråga för eventuella pensionsarrangerang skall vara fyllda minst 59 år och en månad. Den här gränsen gäller två år framåt, vilket betyder att de som uppnår den här åldern fram till år 2017 kunde bli delaktiga av systemet.

Frågan är om det här bara är början eller om det blir också andra diskussioner.

- Vi måste se nu, det här är det inledande nu till att börja med, säger Mikael Peldan.

Vad säger politikerna?

Hela konceptet med en försäljning och inte enbart en bolagisering av Jakobstads Energiverk såldes till politikerna i Jakobstad med löften om att arbetsplatserna inte försvinner på energiverket. Det återstår att se var diskussionerna om personalminskningar landar inom koncernen och i vilken grad de drabbar energiverket. Personalen på energiverket var mycket misstänksam genast från början när planerna om en fusionering kom ut i offentligheten i höstas.

Socialdemokraten Alf Stenvik är styrelseordförande för Jakobstads Energi Ab, det bolag som sköter den del av verksamheten vid energiverket som inte såldes till Herrfors Ab. Alf Stenvik är också mångårig styrelsemedlem i Herrfors Ab.

Vad händer ifall personalen på energiverket drabbas mer än andra grupper?

- Om samarbetsförhandlingarna går ut på att personal från energiverket skall bort så blir det garanterat liv i fullmäktigegrupperna, säger Alf Stenvik.

Alf Stenvik kan i sig tänka sig personalminskningar inom koncernen men då skall de ordnas på ett frivilligt sätt och att arbetsuppgifter hittas åt dem som inte vill ha pensionsarrangemang.

Samarbetsförhandlingar i Katternögruppen

1:31