Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borg och Vartiainen: Låga lönelyft garanterar sysselsättningen

Från 2015
Uppdaterad 11.03.2015 12:52.
Anders Borg och Juhana Vartiainen.
Bildtext Anders Borg och Juhana Vartiainen
Bild: Peter Nerström / VATT, Bertil Ericson / EPA

Överdirektören för Statens ekonomiska forskningsinstitut VATT, Juhana Vartiainen, och Sveriges tidigare finansminister Anders Borg anser att mycket måttliga lönelyft är viktiga om den finländska ekonomin ska kunna återhämta sig från den nuvarande krisen.

Enligt Borgs och Vartianens rapport ”En strategi för Finland” har konkurrenskraften försämrats betydligt sedan 2007. Men lönebildningen har inte anpassats till den sjunkande produktiviteten. Den försämrade konkurrenskraften har lett till att produktion och sysselsättning har sjunkit kraftig inom exportsektorn.

För att få ner den höga kostnadsnivån borde arbetsmarknadsparterna komma överens om en ny lönesättningsmodell, som kunde förbättra konkurrenskraften och skapa positiva förväntningar bland investerarna.

- Finlands konkurrenskraft är 15-20 procent sämre än hos konkurrentländerna inom eurozonen och det här är mycket allvarligt, säger Anders Borg.

Eftersom den åldrande befolkningens andel ökar är utsikterna för Finlands offentliga finanser svaga. Finland släpar fortfarande efter när det gäller arbetskraftsdeltagandet. Därför är det uteslutet att försöka lösa problemen med en aktiv finanspolitisk stimulans.

- Finanspolitiken är inte lösningen på det här läget. Det skulle vara mycket riskfyllt att låta den offentliga skulden växa, säger Juhana Vartiainen.

Det finns inga enkla trick som man kan ta till för att åter få igång en stabil ekonomisk tillväxt, säger Anders Borg.

- Det kommer att bli en lång marsch för Finland att åter bli konkurrenskraftigt.

Tre tyngdpunkter

"En strategi för Finland" innehåller tre element:

  1. Konkurrenskraften måste återställas.

    Det gör man genom att arbetskostnaderna ökar långsammare än i eurozonen. Regeringen borde ge i uppdrag till arbetsmarknadsparterna att ta fram en ny lönemodell som kan säkerställa konkurrenskraften.

  2. Deltagandet i arbetskraften och sysselsättningen måste främjas. Arbetskraftsutbudet måste öka, annars kommer välfärdåtagandet inte att vara hållbart.
  3. Dessutom måste allt göras för öka produktiviteten i ekonomin. Speciellt när det gäller ekonomins omställningsförmåga och entreprenörsklimatet finns mycket att göra.

Ett centralt förslag i Borg&Vartianinens rapport är att exportindustrin ska var normbildande i löneförhandlingarna. Det betyder att ingen annan kan få högre lönelyft än vad man får inom den konkurrensutsatta sektorn.

Bland de konkreta förslagen för att öka arbetskraftsutbudet finns bl.a. ett slopande av "arbetslöshetstunneln" för personer födda efter 1965. Dessutom vill Borg och Vartianen ändra hemvårdsstödet så att kvinnor lättare kan börja jobba deltid. Alterneringsledigheten borde enligt skribenterna avskaffas och dessutom borde det bli lättare för invandrare att komma hit för att jobba.

Anders Borg är tidigare finansminister för Moderaterna i Sverige medan Juhana Vartiainen ställer upp i riksdagsvalet för Samlingspartiet.

Hela rapporten En strategi för Finland

Läs också:
Ekonomirapporten får blandat mottagande
Anders Borg - en politiker i ekonomkläder eller tvärtom

Diskussion om artikeln