Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Så här tycker kandidaterna om invandring

Från 2015
Uppdaterad 12.03.2015 17:25.
valkompassfråga
Bildtext SFP är partiet där störst andel av kandidaterna är positiva till påståendet om tvång till en mera jämn fördelning av kvotflyktingarna. Siffrorna anger antal kandidater.
Bild: Yle

Vi har granskat vad kandidaterna i Helsingfors och Nylands valkrets anser om invandring och integration. Frågan om invandring och terrorism i valkompassen får kritik.

Vi har jämfört vad de åtta största partierna anser om invandrings- och integrationsfrågor enligt de svar som kandidaterna angett i Yles Valkompass.

Det är inte alla kommuner som tar emot kvotflyktingar och många ifrågasätter den här ansvarsfördelningen. I Yles valkompass får kandidaterna i Nylands valkrets ta ställning till om staten bör ålägga kommunerna att ta emot kvotflyktingar jämbördigt.

SFP vill ha jämnare ansvar för kvotflyktingar

SFP är partiet där störst andel av kandidaterna är positiva till påståendet om tvång till en mera jämn fördelning. Tätt följt av Vänsterförbundet och De gröna.

karin creutz,
Bildtext Forskaren och sociologen Karin Creutz är kritisk till hur Yle formulerat frågan som rör invandring och risken för terrorism i valkompassen.
Bild: Richard Creutz

I Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Samlingspartiet, Centern och SDP anser majoriteten av kandidaterna inte att staten ska ålägga kommunerna att dela mer jämt på ansvaret.

Karin Creutz, forskare och sociolog på Ceren vid Helsingfors universitet säger att partierna kan ha väldigt olika argument bakom ett sådant påstående.

- Det kan hända att till exempel SDP och Sannfinländarna har olika argument. Det finns olika förhållningssätt till hur flyktingar ska placeras, vad som är bättre för dem och vad som är bättre för kommunerna. Sannfinländarna föreslår i sitt invandringspolitiska program att invandrare borde placeras runt om i Finland utan självbestämmanderätt och förlorar sin rätt till olika stöd om de inte går med på att flytta. Det här kritiseras för att bryta mot grundlagen, säger Creutz.

Extra stöd till integration i Helsingfors

valkompassfråga
Bildtext Siffrorna anger antal kandidater.
Bild: Yle

I Helsingfors valkrets fick kandidaterna ta ställning till om staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare. Här var majoriteten av kandidaterna i sju av de stora partierna positiva till ett extra stöd till huvudstaden.

I Sannfinländarna däremot är 63 procent negativt inställda till extra intregrationsstöd till Helsingfors. Näst mest kritiska är kandidaterna i KD där 33 procent är negativa till extra stöd till integrationen i Helsingfors.

Sannfinländarna och KD räds terrorism

valkompassfråga
Bildtext Siffrorna anger antal kandidater.
Bild: Yle

I Sannfinländarna anser en stor majoritet att invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism. Också inom KD finns det rädsla för terrorism, speciellt inom Helsingfors valkrets där 58 procent helt eller delvis stödde åsikten att invandringen bör begränsas för att minska risken för terrorism.

SFP, Vänsterförbundet och De gröna tar starkast avstånd till påståendet. I Centern och Samlingspartiet finns det några kandidater som räds terrorism och därför vill minska invandringen, men också här är en majoritet kritiska till påståendet.

Formuleringen av frågan har fått kritik. Karin Creutz undrar hur Yle utan att problematisera i frågan drar en direkt koppling mellan invandring och terrorism.

- Kopplingen mellan invandring och en ökad risk för terrorism finns i det invandringspolitiska programmet hos partiet Förändring 2011. Vad har skett då ett argument från ett nationalistiskt och främlingsfientligt parti kommer fram i public service-bolagets valkompass? Det skapar en association mellan terrorism och invandring som är riktigt problematisk. Man kan fråga sig om tröskeln för att uttrycka xenofobiska förenklingar har sänkts.

Journalisten Anne Suominen på Yle Nyheter har deltagit i utformningen av frågor för Valkompassen.

- Vårt mål är att frågorna ska visa på så klara skillnader som möjligt bland kandidaterna och mellan partierna. Svaren ska gärna också säga något om attityder och värderingar. Det har den här frågan gjort med önskvärd tydlighet, säger hon.

Men hon förstår också att skrivningen kan uppfattas som problematisk och Yle tar givetvis till sig berättigad kritik.

- Då frågan formulerades var terrordådet i Köpenhamn alldeles färskt. Kopplingen mellan invandring och terrorism diskuterades och vi tyckte att det var angeläget att ta reda på var politikerna står inför valet. Men samtidigt är det här känsliga saker och det är viktigt att fundera ett extra varv på hur de presenteras. Vår avsikt är ingalunda att stryka främlingsfientliga attityder medhårs, säger Suominen.

valkompassfråga
Bildtext Siffrorna anger antal kandidater.
Bild: Yle

I De gröna, Vänsterförbundet och SFP tycker en majoritet av kandidaterna att Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området. I Sannfinländarna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna är majoriteten av kandidaterna kritiska till att Finland tar ett större ansvar för flyktingarna i EU.

I Helsingfors valkrets är 70 procent av SDP:arna positiva till ett större ansvar medan motsvarande siffra i Nyland är 52 procent. Centern är splittrat. I Helsingfors är 71 procent av centerkandidaterna positiva till ett större ansvar, medan bara 17 procent av centerpartisterna i Nylands valkrets är positiva till att Finland tar ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

- De små partierna har oftast klarare linjer i invandringspolitik, medan de större partierna har ett mycket bredare spektrum av argument och åsikter, säger forskare och sociolog Karin Creutz.

Merparten men inte alla kandidater har svarat på valkompassen.

Läs också:

Hitta din kandidat på fem minuter
Väljarens guide till riksdagsvalet