Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folktinget vill ha mera språk i skolorna

Från 2015
Uppdaterad 11.03.2015 14:10.
Kimmo Sasi och Christina Gestrin.
Bildtext Folktingsordförande Christina Gestrin och viceordförande Kimmo Sasi.
Bild: Yle

Finlands regering bär ansvaret för att båda nationalspråken hålls livskraftiga. Det slår Folktinget fast, och kräver att den nya regeringen förlänger nationalspråksstrategin. Dessutom vill Folktinget tidigarelägga språkundervisningen, och ha flera obligatoriska språk i studentskrivningarna.

Folktinget presenterade sin linje inför riksdagsvalet på onsdagen.

Inför senaste riksdagsval år 2011 lade Folktinget fram den så kallade Ahtisaari-rapporten, som lyfte fram behovet av en nationalspråksstrategi. Och Finland fick mycket riktigt sin första nationalspråksstrategi i december 2012. Den strategin vill Folktinget nu att ska förlängas.

Dessutom vill folktinget att de grundläggande språkliga rättigheterna tryggas också då man skär ber.

Här är Folktingets tio teser inför riksdagsvalet:

  1. Finland 100 år tillsammans. Finland har byggts upp tillsammans och de båda nationalspråken, samt Ålands särställning, har gett Finland internationell erkänsla. Då Finland fyller 100 år måste arbetet med utveckla nationalspråkens ställning intensifieras.
  2. Fördjupa det nordiska samarbetet.
  3. Garantera en likvärdig utbildning på båda nationalspråken, bland annat genom att undervisningen i båda nationalspråken fortsättningsvis är obligatorisk.
  4. Tidigarelägg språkundervisningen så att undervisningen av det andra inhemska språket inleds redan i de första årskurserna. Dessutom föreslår Folktinget så kallade språkduschar redan i dagis, och en utvidgning av språkbaden.
  5. Stärk språkens ställning i studentexamen. Studenterna som skriver språk har minskat radikalt de senaste åren. Därför vill Folktinget ha två obligatoriska språk i studentexamen, utöver modersmålet.
  6. Garantera svensk service i social- och hälsovårdsreformen.
  7. Förtydliga de språkliga rättigheterna vid upphandling och bolagisering.
  8. Utred språkliga konsekvenser vid förvaltningsreformer.
  9. Inför språkbestämmelser i lagstiftningen. Folktinget vill att tjänstemän och andra anställda inom förvaltningen i lagen lättare ska kunna hitta de språkbestämmelser som gäller dem.
  10. Förverkliga invandrares rätt att integreras på svenska. Invandrare borde ha rätt att få dagvård och grundläggande utbildning på svenska.

"Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen"

I samband med presentationen av sina valteser lyfte Folktingets orförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera språkundervisningen i Finland.

Riksdagen röstade förra veckan med klar majoritet för att hålla skolsvenskan obligatorisk i finska skolor - ett tecken på ett starkt stöd för Finlands två nationalspråk, finska och svenska, enligt Gestrin.

- Alla barn ska också i framtiden ha rätt till obligatorisk undervisning i båda språken, säger Gestrin. Nu finns ett klart momentum för att reformera undervisningen i nationalspråken.

Gestrin anser att man borde tidigarelägga och modernisera undervisningen i nationalspråken.

- Varje skolklass i våra svenska skolor borde ha en vänklass i en finsk skola, och klasserna borde träffas regelbundet.

Gestrin förespråkar också utbyten mellan skolor i Finland och Norden, som skapar språkmöten mellan elever så tidigt som möjligt.

Gestrin vill komma bort från den negativa diskussionen som handlar om tvång, och fokusera på nyttan av studier i svenska.

- Nu ska vi gå från ord till handling och genomföra de många goda förslag som lagts fram i olika arbetsgrupper och utredningar.