Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill inte ha Porkala nationalpark

Från 2015
Uppdaterad 11.03.2015 16:35.
Bakom Utterviken öppnar sig det öppna havet.
Bildtext Naturen kan bli lidande om turisterna ökar, tror Ingå.

Det blev ett ja i Sjundeå men ett nej i Ingå då miljö- och byggnadsnämnden i respektive kommun tog ställning till Porkala nationalpark igår kväll (10.3).

Det är Miljöministeriet som har bett berörda kommuner ge sin syn på planerna att göra Porkala med omkringliggande skärgårdsområden till en nationalpark.

Naturen lider

I Ingå röstade miljö- och byggnadsnämnden ner beredningens förslag om att stöda Porkala nationalpark. Rösterna föll fyra mot en nationalpark och en för.

Erik Holmberg (SFP) presenterade motförslaget att Ingå inte stöder nationalparken.

Motiveringen var bland annat att naturen på det planerade området inte är utsatt för några större hot och att en ökad turistverksamhet på kort tid kan förändra naturen till det sämre.

Holmberg påpekade också i sitt motförslag att det i ekonomiskt trängda tider är ansvarslöst att satsa på en dyr nationalpark.

I Ingå skickas utlåtandet nu vidare till Miljöministeriet förutsatt att kommundirektören inte väljer att ta upp ärendet i kommunstyrelsen.

En stor nationalpark

I Sjundeå var politikerna däremot mera positivt inställda till en nationalpark. Där föll rösterna 6 - 3 för en nationalpark som omfattar havsområden med öar plus områden vid kusten och fastlandet.

Det var nämndmedlemmar från Svenska folkpartiet som röstade mot en stor nationalpark. De hade hellre velat gå in för en betydligt mindre nationalpark, berättar viceordföranden Yrjö Kokkonen (De gröna).

Kokkonen säger sig vara nöjd med nämndens beslut.

- Det här är en fin sak. Det är frågan om en av de vackraste miljöer i hela Finland.

En nationalpark är helt enkelt den bästa metoden att förena turism, rekreation och naturskydd står det i motiveringen. Byggnads- och miljönämnden i Sjundeå tillade i sitt beslut att ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Läs mera:
Kopparnäs föreslås bli ingångport till Porkala nationalpark
Kyrkslättbo: Nationalpark förstör Porkala
Ekenäs nationalpark kan bli större
Porkala: Från parentes till nationalpark
Jakten viktig i nationalpark
Ingå och Sjundeå positiva till Porkala nationalpark