Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kärnkraft eller inte kärnkraft, det är frågan

Från 2015
Uppdaterad 12.03.2015 08:55.
Hästholmens kärnkraftverk.
Bildtext Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa.

Ur östnyländskt perspektiv är kärnkraften en viktig fråga inför riksdagsvalet i april – inte minst eftersom de två reaktorerna på Hästholmen i Lovisa är i slutet av sin livstid.

Kärnkraften är också ett tema i Yles Valgalleri och Valkompass som lanserades i onsdags.

Kandidaterna har fått svara på frågan om ett principbeslut om att bygga ett nytt kärnkraftverk borde godkännas. Också i videointervjuerna har en del av kandidaterna fått ta ställning till kärnkraftverk.

Frågan om kärnkraft är extra viktig i Östnyland, eftersom de två reaktorerna på Hästholmen i Lovisa snart har gjort sitt. Reaktorerna föråldras 2027 och 2030.

Med andra ord börjar det bli bråttom med att få till stånd ett lov att bygga en ny reaktor som kan ersätta åtminstone den ena av de gamla reaktorerna. Annars får kärnkraftverket i Lovisa sätta lapp på luckan då de nuvarande reaktorerna har jobbat klart.

"Det är en samvetsfråga"

Av de östnyländska SFP:are som har svarat på Valkompassen har nio av tio sagt nej till att bygga ett nytt kärnkraftverk.

Otto Andersson från Lovisa får frågan om Finland behöver mer kärnkraft säger han nej.

– Jag är emot kärnkraft oberoende om den finns i Lovisa eller Eurajoki eller någon annanstans.

Hans partikamrat Elin Blomqvist från Borgå har ändå en något mjukare linje. Hon poängterar att kärnkraften är en samvetsfråga och att det finns olika åsikter inom SFP.

– Det här är en svår fråga för mig. Jag vill köra för hållbar och förnybar energi, samtidigt som jag anser att vi för tillfället ännu behöver kärnkraft. På orter som exempelvis Lovisa där det redan finns kärnkraft är jag redo att ge nya tillstånd, säger hon.

Samlingspartiet entydigt för

Alla östnyländska kandidater från Samlingspartiet säger däremot ja till att bygga ett nytt kärnkraftverk.

En av dem är Elias Erämaja från Lovisa som säger att frågan är viktig. Han tycker att Finland behöver mer kärnkraft.

– Under nästa riksdagsperiod hoppas jag att vi godkänner ett principbeslut om att Fortum får bygga en tredje reaktor i Lovisa.

Helst i Lovisa i så fall

Också Vänsterförbundets kandidater har en tydlig gemensam åsikt i frågan – inget nytt kärnkraftverk ska byggas.

– Om det trots mitt motstånd ändå byggs så ska det ske i Lovisa, säger Armi Lindell från Lovisa.

Sannfinländarna har två kandidater i Östnyland: Pirkko Ruohonen-Lerner från Borgå och Saara Lång från Lovisa. De har olika åsikt i frågan om kärnkraft.

Ruohonen-Lerner tycker att de kärnkraftverk som redan finns ska få vara kvar, men vill utöver det utveckla och ta i bruk förnybar energiproduktion. Lång däremot tycker att Finland behöver mer kärnkraft.

De Gröna vill inte ha mer kärnkraft

I Valkompassen har alla kandidater från De Gröna i Östnyland tackat nej till ett nytt kraftverk. Yle Östnyland ringde upp Joakim Lybeck från Borgå. Han anser att kärnkraften är en risk för miljön.

– Problemet med Lovisa över huvud taget är Hästholmen som ligger så lågt nere att anläggningen inte uppfyller säkerhetskraven om havet börjar stiga. Dessutom borde vi glömma hela kärnkraften redan av ekonomiska skäl. Det blir så dyrt att bygga den att energin inte längre blir billig.

Delade åsikter inom Centern och SDP

Centerns två kandidater i Östnyland har också olika åsikt i frågan. En av dem säger nej till mer kärnkraft och den andra ja.

– Jag stöder förnybar energiproduktion men inte mer kärnkraftverk. Däremot stöder jag nog byggandet av ersättande reaktorer i Lovisa, säger Outi Lankia från Borgå.

Yle Östnyland kunde inte nå SDP för en kommentar, men en av partiets två kandidater i Östnyland säger nej till ett nytt kärnkraftverk i vårt kandidattest. Den andra har valt att inte alls ta ställning.