Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Intresset för att starta eget ökar

Från 2015
Uppdaterad 17.03.2015 06:38.
utsikt från en taxi
Bild: Yle/Maria Wasström

Det finns tecken på att finländarnas intresse för att starta egna företag ökar igen.

Efter flera år av ständigt nedåtgående trend ser flera företagsrådgivare att intresset för att starta eget nu verkar vara på uppåtgående.

"Kaj" trivs som företagare bakom ratten
Bildtext "Kaj" trivs bra med att vara taxiföretagare.
Bild: Yle/Maria Wasström

Kaj (som vill att vi endast använder hans förnamn) har varit företagare i ett halvt år. Efter att först ha jobbat i metallbranschen och sedan flera år kört taxi för andra tog han mod till sig och startade eget. För Kaj, liksom för många andra, var det en hög tröskel att bli företagare.

Pappersarbetet var först helt främmande för Kaj som lyckligtvis fick hjälp att reda ut saker och ting både av sin fru och av andra taxikolleger. Att plötsligt ha ett så stort ansvar var också nytt för Kaj som dessutom numera ansvarar också för en anställd.

Mentor eller rådgivare

Kajs råd till dem som vill starta eget är att skaffa sig en mentor eller någon som kan stöda och hjälpa i planeringsskedet och också senare.

I dag finns det också ett flertal aktörer som erbjuder företagsrådgivning för den som vill starta eget. Ofta är företagsrådgivningen helt gratis eftersom den understöds av staten eller kommunerna.

En sådan aktör är Företagshelsingfors och där sägerservicechef Toivo Utso att han ser ett klart uppsving för företagsamheten just nu, åtminstone just i huvudstadsregionen.

Utso säger att förändringen syns främst bland unga och välutbildade som i allt högre grad verkar intresserade av, eller tvungna, att starta eget.

Konkreta åtgärder önskas

Den riksomfattande företagsrådgivningen Företagsfinland ger telefonservice på båda inhemska språken. Företagsfinland lyder under Arbets- och näringsministeriet.
Stig Jankes är ansvarig företagsrådgivare på Företagsfinland.

Han tycker det finns mycket kvar att önska beträffande hur företagande stöds i Finland. Han efterlyser också många fler konkreta åtgärder för att göra det lättare för dem som vill starta eget.

Han vågar inte heller hoppas på några drastiska förändringar i intresset för att grunda nya företag.

Statistiken har inte vänt - ännu

Statistiken är också rätt dyster åtminstone när man ser tillbaka några år. Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nio procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 28,5 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. De flesta som lade ner sin verksamhet hade företag inom handel. Sett till landskap var antalet nedlagda och nystartade företag högst i Nyland.

Jankes önskar också att de som startar egna företag skulle ha realistiska förväntningar och en bra plan för att minimera riskerna.

Försiktig ökning

Men det finns alltså tecken på att allt fler ändå vågar sig på att starta eget – och att det blivit lite lättare att göra det.

Martina Sundqvist jobbar som föregtagsrådvare på företaget Novago vars verksamhetsområde ligger i Västnyland.

Sundqvist kan skönja en försiktig ökning i intresset för företagsverksamhet men säger också att det kan bero på att Novago blivit mer känt för allmänheten under de senaste åren och därför fått flera uppringningar.

Enligt Sundqvist har det i alla fall blivit lättare och aningen mindre byråkratiskt att starta företag. Myndigheters webbsidor har åtminstone blivit mer användarvänliga, påpekar hon.