Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stort mörkertal av offer för människohandel

Från 2015
Uppdaterad 12.03.2015 13:06.
En kvinnas och en mans skugga på en vägg.
Bildtext Arkivbild.

Nanna Rosengård i Dagsmark, Kristinestad, vill väcka en diskussion om människohandel. Hon har som missionär sett hur verkligheten ser ut i Grekland, och känner till att även Finland har en rätt stor genomströmning av offer för människohandel.

När det gäller människohandel i vårt eget land, anser Nanna Rosengård att det finns ett stort mörkertal. Hon säger att antalet sexhandelsoffer som strömmar genom Finland förmodligen är mycket högre än vad vi kanske tror.

Inofficiella siffror talar om uppemot 15 000 offer som genomströmmar vårt land.

- De här stannar ju inte i landet utan är på väg vidare. Men jag ser helt klart att vi har att göra här, säger Nanna Rosengård.

- Helt klart är Finland ett land som genompasseras av människohandelsoffer, säger överkommissarie Thomas Skur vid Österbottens polisinrättning.

Men att det skulle röra sig om tiotusentals fall tycker han låter högt.

- I så fall skulle det avspegla sig på något sätt i samhället. Det kan vara en definitionsfråga på vad man väger in i begreppet människohandel, säger Skur.

I vårt land är polisen sysselsatt med ett tiotal fall av människohandel årligen. Då är det i huvudsak fråga om arbetsrelaterad människohandel.

Nanna Rosengård
Bildtext Nanna Rosengård.

I vissa fall har arbetstagarna tvingats betala arbetsgivaren flera tusentals euro för att komma från sitt hemland för att arbeta i Finland. Skuldförhållandet har gjort det möjligt att kontrollera arbetstagarna redan innan de anländer till Finland.

Svåra att hitta

I Österbotten har polisen under de senaste åren undersökt några enstaka fall av människohandel. Att hitta de här fallen är inte helt enkelt.

- Människohandel är svåra brott att undersöka eftersom offret har oftast en beroendeställning till gärningsmannen och kontrolleras ganska hårt. Myndigheterna måste gräva fram de här fallen själva. De kommer sällan till polisens kännedom av sig själva, säger Skur.

De får vetskap om människohandelsfallen genom tips eller via arbetsskyddsmyndigheternas inspektioner på arbetsplatserna.

- Problemen är förstås kulturskillnader, språksvårigheterna och offrens saknar vanligen skyddsnät i Finland. Gärningsmannen utnyttjar offrets okunskaper om landets lagar och egna rättigheter och om arbetsgivarens skyldigheter.

Thomas Skur påminner också om att det inte alltid behöver vara fråga om utländska personer som blir offer för människohandel. Även finländare kan vara offer.

Människohandelsoffershjälp finns i Villmanstrand. Dit styr polisen de offer som själva vill ha hjälp.

Straffet för människohandel är max sex års fängelse.