Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vill inte ha Rudus jumbostenbrott

Från 2015
Uppdaterad 12.03.2015 06:59.
rudus stenkross
Bildtext Rudus ska inte få styra användningen av Joddböle industriområde, anser politikerna i byggnads- och miljönämnden.

Ingå vill inte ha Rudus stora stenbrott i Joddböle.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har behandlat ett utlåtande som Ingå ska ge om miljökonsekvenserna som gäller företaget Rudus planer att markant utvidga bergsbrytningen i Joddböle.

Utlåtandet skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen som är den statliga myndigheten som i det här skedet håller i planerna.

"Rudus ska inte få styra"

Ingånämnden säger i sitt utlåtande att projektet är allför omfattande och de negativa miljökonsekvenserna är alltför stora.

Projektet anses heller inte vara realistiskt.

Byggnads- och miljönämnden tycker kort och gott att Rudus inte ska få styra användningen av Joddböle industriområde.

Miljökonsekvensbedömningen duger inte

Politikerna i nämnden säger också att miljökonsekvensbedömningen (mkb) inte duger som underlag för fortsatt planering.

Bland annat är de planerade buller- och dammbekämpningsåtgärderna bristfälliga i bedömningen. Även om en fullständig inkapsling av stenkrossverksamheten är möjlig, har det alternativet överhuvudtaget inte beskrivits.

Nämnden påpekar också att det är orealistiskt att påstå att bullernivån och trivseln i området inte kommer att påverkas om stenkrossarnas antal ökar från en till fem.

Nytt alternativ

Nämnden kan trots allt tänka sig att planläggningen eventuellt fortsätter utgående från det mera begränsade alternativet.

I det här nya, så kallade fjärde alternativet, blir den totala mängden sten som tas ut under hela verksamhetstiden (5-28 år) 28 miljoner kubikmeter. Täktområdet är drygt 100 hektar.

Rudus tanke har varit att få tillstånd att krossa 1-6 miljoner kubik stenmaterial om året. Om Rudus planer blir verklighet skapas Nordens största stenbrott i Joddböle, Ingå.

Läs mera:
Laddad stämning på Rudus möte i Ingå
Rapport: Grundvattnet påverkas mest av Rudus planer i Joddböle i Ingå
Pro Ingå rädda för nytt Talvivaara i Ingå
Ingådirektören vill ha snabba beslut om Joddböle
Stora planer för stenkross i Joddböle