Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planerna för Evangeliska folkhögskolan remitterades

Från 2015
Illustration över ändring av detaljplanen för Evangeliska folkhögskolan i Hangö
Bildtext Såhär kan området se ut i framtiden.
Bild: Arkitektbyrå Stephan Horn

Miljönämnden i Hangö skickade tillbaka planerna för Evangeliska folkhögskolefastigheten till plankonsulten. Orsaken är att kvarterets användningsändamål måste preciseras.

Enligt nämnden borde det tydligare komma fram att det planeras seniorbostäder på en stor del av tomten, som har beteckningen allmän byggnadstomt.

- Det är inte normal kutym att bygga bostadshus på tomter för allmänna byggnader, säger miljönämndens ordförande Yrjö Sahlstedt (SFP).

Nämnden var däremot nöjd med utkastet när det gäller omfånget och placeringen av byggnaderna.

- Remitteringen handlade enbart om att specificera byggnadsrätten och användningsändamålet bättre, säger Sahlstedt. Det kan eventuellt bli tilläggsbeteckningar på plankartan.

Meningen är att miljönämnden tar upp ärendet på nytt på nästa möte den åttonde april.

Miljönämnden behandlade ärendet på sitt möte 11.3.

Läs mera:
Seniorboende vid Evangeliska folkhögskolan i Hangö